Skip to main content
DA / EN

Ugandisk gæsteforsker på Juridisk Institut

Ph.d.-stipendiat fra det nordlige Uganda vender tilbage til Juridisk Institut, SDU. Irene Anying forsker inden for retten til jordbesiddelse, juridisk pluralisme og løsning af tvister i et samfund, hvor der har været konflikter.

Irene Winnie Anying er ph.d.-stipendiat ved Institute of Peace and Strategic Studies (IPSS) på Gulu University, Uganda, og er gæsteforsker på Juridisk Institut, SDU fra den 9. maj - 13. juni 2016.

Irene har en bred praktisk erfaring og hendes socio-juridiske forskning har fokus på efterkrigstidens virkning på mulighederne for at løse de konflikter, der er opstået i forbindelse med fordeling af jordbesiddelser i det nordlige Uganda. Forskningsopholdet er et led i TrustLand projektet (http://trustland.me), og Irene vil fortsætte arbejdet med sin ph.d.-afhandling, mens hun er gæsteforsker i Danmark. Irenes vejleder er Lektor Martin Mennecke, Juridisk Institut, SDU.

Inden hun blev ph.d.-stipendiat ved IPSS arbejdede Irene med menneskerettigheder med fokus på fordeling og administration af landområder. Irene har været rådgiver for USAID SAFE Program, som ledes af det nationale center for statslige domstole i Uganda. Her har hun ydet teknisk support herunder kapacitetsopbygning, retshjaelp og juridisk bistand til nationale civilsamfundsorganisationer i sager om tildeling af jordbesiddelser i 20 distrikter i Uganda. Irene har desuden støttet og bidraget til udviklingen af materialer for ugandas ministerium for udvikling af land-, by- og boligområder samt civile samfundsorganisationer. Tidligere har Irene bl.a. været ansvarlig for programmer til beskyttelse af menneskerettigheder i en national ikke statslig organisation. Irene har desuden arbejdet som undervisningsassistent ved Faculty of Business and Development Studies, Gulu University, hvor hun var medunderviser i et fag om menneskerettigheder.

Redaktionen afsluttet: 04.05.2016