Skip to main content

Frederik Waage modtager legat for sit arbejde for retssikkerheden

Professor mso Frederik Waage er i anledning af sit arbejde for retssikkerheden i Danmark blevet tildelt et legat på 25.000 kr.

Professor mso Frederik Waage er i anledning af sit arbejde for retssikkerheden i Danmark blevet tildelt et legat fra Thomas Gerstenbergs Fond til Støtte for Retssikkerheden. Det er han med følgende begrundelse: 
 
”[Frederik Waage har støttet] demokrati og retssikkerhed i Danmark ved at have påvist og kritisk behandlet det demokratiske og retssikkerhedsmæssige misforhold mellem den civile part og det offentlige som procesparter ved domstolene – både i relation til de økonomiske og de specialistrelaterede ressourcer”. 
 
Frederik modtager legatet for 2020 i selskab med fhv. formand for Folketinget Pia Kjærsgaard og chefredaktøren for Altinget Jakob Nielsen. Legatet er på 25.000 kr. og vil blive uddelt på et møde i fonden til oktober. Her kan du læse mere om fondsmidlerne.
 
Vi ønsker Frederik et stort tillykke med hæderen!

 

Frederik Waage

 

 

Redaktionen afsluttet: 04.05.2020