Skip to main content

Frederik Waage: Forsvar af doktordisputats

Forsvar af doktordisputats - Frederik Waage

Akademisk Råd ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet har antaget adjunkt Frederik Waages afhandling "Det offentlige som procespart - Forvaltningsrettens virkning i civilprocessen" til forsvar for den juridiske doktorgrad.

Forsvaret finder sted den 10. maj 2017 kl. 14 i lokale U45 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M.

Afhandlingen udgives af Karnov Group og kan bestilles gennem boghandlerne eller via forlaget https://shop.karnovgroup.dk/.

Forsvarshandlingen er offentlig og ledes af Dekanen eller en anden af Dekanen udpeget person.

Eventuelle uofficielle opponenter må melde sig til den, der leder forsvarshandlingen, inden handlingens begyndelse. Lederen af forsvarshandlingen kan dog lade senere anmeldte opponenter få ordet, men uden at fratage tidligere opponenter deres rettigheder.

Du kan læse pressemeddelelsen her.

 

Redaktionen afsluttet: 14.03.2017