Skip to main content

Fornyet kritik af forvaltning i pavillonsag på Teglholmen

Lektor Frederik Waage kalder grundlaget for tolkning af lokalplanen for usikkert og rejser spørgsmål om forvaltningens loyalitet over for politikerne...

Teknik-og Miljøforvaltningen splittede en byggesag op uden at orientere udvalget. - En byggesag, som udvalget ellers havde besluttet at tage op til politisk behandling i udvalget.

Stridens kerne er den pavillon som lokalplanen for Teglværkshavnen giver mulighed for at bygge på TDC Pensionskasses grund til "kulturelle formål m.m."

Forvaltningen kalder opsplitningen af byggesagen for  en "helt sædvanlig administrativ sagsbehandlingsbeslutning", men således mener Frederik Waage ikke, at man kan beskrive beslutningen, når sagen allerede har politisk interesse.

Lektor Frederik Waage kalder derimod grundlaget for tolkningen af lokalplanen for usikkert og rejser spørgsmål om forvaltningens loyalitet over for politikerne...

Læs hele artiklen her

Redaktionen afsluttet: 06.09.2018