Skip to main content

Foreløbigt forbud mod Loyal to Familia

Der er i dag nedlagt et foreløbigt forbud mod Loyal to Familia – et forbud, som ikke bare er ren symbolpolitik mener lektor Frederik Waage..

Med den nye lovgivning på området kan politiet blandt andet forbyde en person, som har haft tilknytning til en forbudt bande, at opholde sig bestemte steder, hvis det vurderes at være af væsentlig betydning for at sikre, at banden ikke videreføres.

Læs mere om forbuddet og den nye lovgivning på området her.

Redaktionen afsluttet: 04.09.2018