Skip to main content
DA / EN
Folkeret i praksis - studietur til Haag

Folkeret i praksis - studietur til Haag

Fra den 22.-25. november 2016 stod lektor Martin Mennecke fra Juridisk Institut, SDU, i spidsen for en studietur med 22 kandidatstuderende til internationale domstole og organisationer i Haag, Holland.

For tredje år i træk besøgte studerende på den tværfaglige Master of International Law and Security (MOISL) fra SDU Haag i Holland for at lære om folkerettens udfordringer og resultater i praksis. De studerende havde, som en del af forberedelsen til turen, taget fagene ”International Organisations” eller Transitional Justice and International Security” som udbydes på MOISL-uddannelsen.

På studieturen besøgte de studerende Den Internationale Straffedomstol (ICC) og Den Internationale Domstol (ICJ). Gruppen fik desuden lejlighed til at drøfte status af den internationale indsats mod straffrihed med en ICC dommer, med embedsmænd fra ICC anklagerens kontor, repræsentanter fra ICC’s ”Trust Fund for Victims” og en forsvarsadvokat, som arbejder i ICC. Herudover mødtes gruppen med juridiske rådgivere og diplomater fra bl.a. Danmark, Israel og USA for at lære mere om de politiske aspekter af retsopgør og for at få et indblik i det arbejde, som internationale organisationer udfører.

Under dette års studietur var forholdet mellem Afrika og Den Internationale Straffedomstol et tilbagevendende emne, idet Gambia, Burundi og Sydafrika for nyligt har meddelt, at de trækker sig fra Romstatutten, som er ICC’s juridiske fundament. Samtidig har andre afrikanske regeringer netop fornyet deres engagement i ICC. Andre diskussioner tog udgangspunkt i hvordan USA’s nye præsident vil påvirke ICC’s arbejde, ICC’s nyeste forbrydelse, crime of aggression, samt bekæmpelse af straffrihed for de internationale forbrydelser, som i øjeblikket bliver begået i Syrien.

De studerende fik på første hånd et unikt indblik i folkerettens kompleksiteter gennem de forskellige og ofte divergerende synspunkter fra de respektive fagfolk. De faglige diskussioner

var med til at højne de studerendes forståelse og viden om den praktiske relevans af MOISL-uddannelsen, som kan bidrage i de studerendes søgen efter et praktikophold, specialeemner og fremtidige jobmuligheder.

Studieturen blev finansielt støttet af Juridisk Institut samt Institut for Statskundskab på SDU.

Redaktionen afsluttet: 13.12.2016