Skip to main content

Førsteårsevaluering af Stine Piilgaard Porner Nielsens ph.d.-projekt

Førsteårsevaluering af Stine Piilgaard Porner Nielsens ph.d.-projekt den 24. maj på Juridisk Institut

Den 24. maj danner Juridisk Institut rammerne for førsteårsevaluering af Stine Piilgaard Porner Nielsens ph.d.-projekt.

Evalueringen finder sted kl. 9:00-11:00  i Juridisk Instituts håndbibliotek, og alle er velkomne til at deltage.

Intern evaluator er Rikke Gottrup, lektor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet, ekstern evaluator er Nanna Mik-Meyer, forskningsprofessor ved SFI.

Ph.d.-projektet er retssociologisk og undersøger interaktionen mellem sagsbehandlere og langtidsledige borgere.

Hovedvejleder er Ole Hammerslev, professor ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet, medvejleder er Lisbet Christoffersen, professor MSO fra Roskilde Universitet.

Redaktionen afsluttet: 16.05.2017