Skip to main content

Førsteårsevaluering af Christian Jespersens ph.d.-afhandling

Koncernselskabers anvendelse af skattemæssige underskud i EU. Tirsdag den 29. maj 2018 på Juridisk Institut.

Tirsdag d. 29. maj danner Juridisk Institut rammerne for førsteårsevalueringen af Christian Jespersens ph.d.-projekt.

Ph.d.-projektet omhandler koncernselskabers anvendelse af skattemæssige underskud i EU.

Evalueringen finder sted kl. 13 -15 i Juridisk Instituts håndbibliotek.

Deltagere i evalueringen:

Ekstern evaluator:  Professor Anders Nørgaard Laursen, Aarhus Universitet.

Intern evaluator: Lektor Lars Kjærgård Terkilsen, Syddansk Universitet

Ph.d.-koordinator: Professor Sten Schaumburg-Müller, Syddansk Universitet

Medvejleder: Lektor Peter Koerver Schmidt, CBS

Hovedvejleder: Lektor Jane Ferniss, Syddansk Universitet

 

Redaktionen afsluttet: 28.05.2018