Skip to main content
Ansættelser

Fem nye kolleger på Juridisk Institut

Fra årets start har vi fået fem nye kolleger: en sekretær (barselsvikar), to videnskabelige assistenter og to ph.d.-studerende

Hhv. pr. 1. januar og 1. februar er følgende fem medarbejdere blevet tilknyttet Juridisk Institut: Louise Onwukwe, B. Aloka Wanigasuriya, Niels Lachmann, Mikkel Gudsøe og Janne Lauridsen Hansen.

Louise Onwukwe er blevet ansat som barselsvikar i vores sekretariat. Hun kommer fra en stilling som sekretær i den private sektor og har i bagagen en kontoruddannelse samt en bachelor i engelsk og organisatorisk kommunikation fra SDU.

Som barselsvikar kommer Louises arbejdsopgaver bl.a. til at inkludere registrering af institutmedarbejdernes ferie og sygemeldinger, aflønning af vores eksterne lektorer og studentermedhjælpere samt planlægning og afvikling af diverse arrangementer. 

Australske Aloka Wanigasuriya er blevet ansat som videnskabelig assistent og er blevet tilknyttet vores forskningsgruppe i international ret. Hun er uddannet advokat i sit hjemland og har en kandidatgrad i international human rights law fra Lunds Universitet og en juridisk ph.d.-grad fra Københavns Universitet. Før hun startede hos os, var hun postdoc ved Newcastle University (Australien). 

Som videnskabelig assistent skal Aloka arbejde med problemtillinger i folkeret samt arbejde videre inden for sine forskningsinteresser, der p.t. især dækker international strafferet med særligt fokus på den igangværende krig mellem Rusland og Ukraine. Hun skal deuden undervise på vores bacheloruddannelse og varetage en del undervisning og vejledning på MOISL-uddannelsen (”Master of Social Sciences in International Security and Law”) på SDU, som Juridisk Institut varetager sammen med forskere fra Statskundskab. 

Niels Lachmann er startet som ph.d.-studerende på instituttet, men har arbejdet hos os siden efteråret 2018 som instruktor og studentermedhjælper og siden august 2021 som videnskabelig assistent. Han er uddannet cand.jur. fra SDU og har en baggrund i statskundskab og historie, og desuden har han en ph.d.-grad i international politik fra Sciences Po Bordeaux.

Niels’ ph.d.-projekt handler om den folkeretlige regulering af den digitale økonomi. Afhandlingen undersøger spændingsfeltet mellem de retlige rammer dannet af bl.a. international handelsret og international investeringsret og fx kryptoaktiver og data som ”digitale udfordringer” deraf.

Vores fjerde nye kollega er Mikkel Gudsøe, der er blevet ansat som ph.d.-studerende. Han er blevet tilknyttet vores offentligretlige forskningsgruppe samt et tværfagligt forskningsprojekt i samarbejde med Institut for Statskundskab på SDU. Mikkel er cand.jur. fra Aarhus Universitet og en lang erhvervskarriere bag sig.

Han har bl.a. været chefadvokat i brancheorganisationen Dansk Mode & Textil i næsten et årti, inden han blev executive vice president (i Legal Affairs-afdelingen) i en større dansk privatejet koncern. Efterfølgende helligede han sig en karriere som underviser, rådgiver og coach i forhandling og konfliktløsning i bl.a. virksomheder, offentlige myndigheder og ministerier.

Siden 2007 har Mikkel undervist i juridisk forhandling og senere hen også legal negotiation ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet, hvor han siden 2016 endvidere har været ansat som adjungeret lektor i forhandling. Ligeledes har han kontinuerligt coachet prisvindende hold i internationale konkurrencer i forhandling og konfliktløsning. 

Mikkels tværfaglige ph.d.-projekt vil fokusere på, hvordan de politiske forhandlinger foregår, såvel teoretisk som i praksis, da disse er angivet i både Grundloven og Folketingets forretningsorden og dagligt fylder i medierne. Desuden ligger de til grund for de love, med hvilke ”land skal bygges”, jf. fortalen til Jyske Lov af 1241. Hans vejledere er professorerne Frederik Waage, Linda Kjær Minke (begge Juridisk Institut) samt Ulrik Kjær (Institut for Statskundskab).

Forskningsinteresserne omfatter både kvalitative og kvantitative metoder såvel som metoder inden for psykologi, sociologi, antropologi samt politisk og juridisk teori. 

I medierne har Mikkel tidligere arbejdet med politiske forhandlinger i tv-programmerne ”Løst eller Kvast” (kommunalvalget 2021) og ”Debatten & Løsningen” (folketingsvalget 2022) på TV2 Fyn, hvor politikerne skulle forhandle løsninger live for rullende kameraer.

Janne Lauridsen Hansen er blevet ansat som videnskabelig assistent pr. 1. februar. Hun er nyuddannet cand.jur. fra SDU og er blevet tilknyttet vores forskningsgruppe i privatret. Janne har igennem sin studietid beskæftiget sig med privatretlige problematikker qua sine job som hhv. studentermedhjælper på et advokatkontor i Odense og ved Retten i Svendborg. Desuden har hun været instruktor i faget selskabsret, der er et obligatorisk fag på vores bacheloruddannelse.  

Som videnskabelig assistent skal Janne arbejde med formueretlige problemstillinger samt undervise i fagene erhvervsjura på HA-uddannelsen på Campus Odense og Business Law på uddannelsen International Economics and Business Relationships på Campus Sønderborg. 

Hjerteligt velkommen til jer alle fem!

Louise Onwukwe

Aloka Wanigasuriya

Niels Lachmann 

Mikkel Gudsøe

Janne Lauridsen Hansen 

 

Redaktionen afsluttet: 02.02.2023