Skip to main content
Ansættelser

Endnu flere dygtige forskere er blevet en del af Juridisk Institut

Vi får en del nye kolleger i disse måneder, og senest er en ph.d.-studerende og en postdoc kommet til

Inden for de seneste par uger er hhv. Cecilie Maria Lindberg Laursen og Monika Lindbekk blevet en del af Juridisk Institut.

Cecilie er ph.d.-stipendiat og besøger instituttet (som en del af et såkaldt miljøskifte) i perioden 17. maj-13. december 2022. Her er hun tilknyttet vores forskningsgruppe International ret.

Cecilie er tilknyttet Fakultet for samfunds- og uddannelsesvidenskab ved Norges teknisk-naturvidenskabelige universitet (NTNU), som ligger i Trondheim. Før hun påbegyndte sin ph.d.-uddannelse, tog hun en kandidatgrad i historie og statskundskab fra Københavns Universitet.  

Med sin ph.d.-afhandling undersøger hun, hvordan informationsforvaltning (herunder afgørelsessager samt notat- og journaliseringspligten) håndteres af medarbejdere i elektroniske it-systemer på danske og norske folkeskoler. 


Monika er blevet ansat som postdoc i vores forskningsgruppe Retten i samfundet og er blevet en del af forskningsprojektet Citizens’ Law. Projektet ledes af professor Marc Hertogh fra University of Groningen og  er finansieret af det hollandske forskningsråd. 

Monika har en ph.d. i sociologi fra Universitetet i Oslo, og afhandlingens titel er: ”Indskrivning af islamisk sharia i egyptisk ægteskabs- og skilsmisselov”. Hun har også stor undervisningserfaring i retssociologi; før hun kom til SDU, var hun lektor ved Universitetet i Oslo i retssociologi og religionshistorie, og desuden har hun arbejdet som postdoc på hhv. Lunds Universitet, Max Planck Institutt i Hamburg og Universitetet i Bergen. Inden da arbejdede hun som adjunkt i statskundskab ved Det Britiske Universitet i Egypten. 

Som forsker i retssociologi har Monika haft et særligt fokus på juridiske kulturer og komparativ ret samt på kønsbeslutninger i domstolene. Hendes aktuelle forskning omhandler juridisk bevidsthed blandt EU-borgere baseret på empirisk forskning. 

Udover Citizens’ Law-projektet er Monika bl.a. involveret i Gender and Judging, der er et internationalt forskningssamarbejde om køn og vurdering. Hun er også associeret forsker ved CanCodeprojektet på Universitetet i Bergen, som analyserer kanonisering og kodificeringsprocesser af islamisk lov. 


Vi byder Cecilie og Monika hjerteligt velkommen på Juridisk Institut!

Cecilie Laursen

 

Monika Lindbekk

Redaktionen afsluttet: 17.06.2022