Skip to main content
DA / EN

Ekstern finansiering

Linda Kjær Minke og Jakob Juul-Sandberg modtager ekstern bevilling til forskningsprojekter

Lektor Linda Kjær Minke har modtaget en tillægsbevilling på 183.600 fra Justitsministeriets Forskningspulje. Bevillingen anvendes til en forlængelse af evalueringsperioden af den nystartede lukkede fængselsafdeling i det åbne fængsel på Søbysøgård.

Professor MSO Jakob Juul-Sandberg har modtaget en bevilling på 158.000 kr. fra Grundejernes Investeringsfond til gennemførelse af et forskningsprojekt med titlen ”Energibesparende foranstaltninger i udlejningsejendomme.” Projektet er en videreudvikling af et projekt om samme emne, som Jakob fik midler til fra RealDania fonden i 2008 og som resulterede i en publikation på 180 sider, som blev udgivet på DJØF Forlag i 2009.”
Formålet med projektet er at foretage en juridisk analyse af den lovgivning, der i dag (og særligt i forhold til 2008) regulerer et lejeforholds parters rettigheder og forpligtelser ved gennemførelse af energibesparende »forbedringer« i en udlejningsejendom. Desuden beskrives og inddrages den lovgivning, der regulerer ejendoms ejeres muligheder for og pligter til at gennemføre energibesparende foranstaltninger i udlejningsejendomme. Formålet er også, at projektets resultater skal være anvendelige i den løbende diskurs om, hvorvidt der i Danmark gøres »nok« for at give borgere og virksomheder incitamenter nok på området, og dermed mulig dokumentation for, om lejelovgivningen og retstilstanden stemmer overens med såvel lovgivers forudsætninger, såvel som retsanvendernes og andres krav og forventninger.

Redaktionen afsluttet: 07.07.2015