Skip to main content

Digitalisering ved domstolene - nyt forskningssamarbejde mellem SDU, KU og Nordisk Ministerråd

SDU og KU i nyt forskningssamarbejde med Nordisk Ministerråd om digitalisering ved domstolene

Nordisk Ministerråd støtter nyt forskningsprojekt om digitalisering ved domstolene i de nordiske lande og Baltikum.

Projektet skal bidrage til at styrke samarbejdet om digitalisering i de nordiske lande og Baltikum og indsamle de erfaringer, som de enkelte lande høster undervejs, når de implementerer it-løsninger som minretssag.dk. 

Lektor, dr.jur. Frederik Waage fra Juridisk Institut på Syddansk Universitet der er forskningsleder for det nye projekt udtaler:

”Det er virkeligt spændende, at Nordisk Ministerråds Digital North program og Nordisk ministerråd for samarbejde indenfor justitssektoren har valgt at der skal sættes fokus på digitalisering ved domstolene. Digital North samarbejdets formål er navnligt at styrke samarbejdet om digitalisering i de nordiske lande og Baltikum. Målet er, at Norden og Baltikum skal være et forbillede for det øvrige Europa på det digitale område. I Danmark har vi for nyligt taget et syvmileskridt i forhold til digitalisering ved domstolene, idet alle danske civile retssager nu behandles i ét sagsbehandlingssystem, minretssag.dk, frem for på papir og med ordinær post. Der er lignende IT-løsninger i støbeskeen i andre nordiske lande, men som vi har set det i Danmark indeholder overgangen til mere eller mindre fuld digitalisering både store effektiviseringsgevinster og store faldgruber. I den digitale transformation af retssystemerne, der i øjeblikket er i gang, er det ganske afgørende at de enkelte lande kan sammenligne erfaringer, og på netop dét punkt kan dette projekt gøre en forskel.”

Forskningsprojektet, der skal være afsluttet primo 2020, realiseres i samarbejde med Center for informations- og innovationsret ved Københavns Universitet og er knyttet til Juridisk Fakultetets nye Digitale Hub. Lektor Hanne Marie Motzfeldt udtaler om projektet:

”Den samfundsmæssige betydning af digitaliseringen af den offentlige sektor kan i mine øjne næsten ikke overdrives. Jeg er af den opfattelse, at vi er vidner til en egentlig transformation, der på sigt vil ændre den måde, det offentlige er organiseret på, arbejder og forholdet til borgerne. Samarbejde mellem de nordiske og baltiske lande om at sikre udveksling af viden og erfaringer kan bidrage til, at denne transformation foregår på et solidt vidensgrundlag og på retssikkerhedsmæssig betryggende vis. Digital North er derfor et meget klogt træk af Nordisk Ministerråd. Vi er lande med fælles grundlæggende værdier og skal sikre, at disse føres med over i det digitaliserede samfund, hvorfor det er helt oplagt, at vi samarbejder. Jeg er derfor meget glad for at bidrage til projektet og ser i øvrigt frem til at arbejde sammen med Frederik Waage, der er kendt som en flittig og arbejdsom forsker med et unikt kendskab til domstolsområdet.

 

Redaktionen afsluttet: 08.01.2019