Skip to main content

Anerkendelse af årets særligt dygtige dimittender

Traditionen tro har Juridisk Institut valgt at anerkende dette års særligt dygtige dimittender

Som vi plejer, har Juridisk Institut denne sommer valgt at anerkende de dimittender, der har opnået det højeste gennemsnit på deres uddannelse. Dette sker normalt ifm. dimissionsfesten, men denne begivenhed var som bekendt desværre aflyst denne sommer.

Ud over anerkendelsen modtager de to studerende, der har opnået det højeste karaktergennemsnit på henholdsvis bacheloruddannelserne (BA jur. og HA(jur.)) og kandidatuddannelserne (cand.jur. og cand.merc.(jur.)), et legat. Legaterne gives som en anerkendelse for den ekstraordinære indsats, som den pågældende studerende har lagt i sit studie, og i år var legatsponsoren Moalem Weitemeyer Bendtsen (der siden hen har ændret navn til Moalem Weitemeyer). 

Anerkendelsen blev givet til

Thorbjørn Christian Kaldau blev færdig med sin HA(jur.)-uddannelse i juni måned og har fortsat sine studier på SDU’s engelsksprogede cand.merc.-uddannelse i regnskab og finansiering, Accounting and Finance.

Casper Carl Skovgaard Jakobsen fik sin cand.merc.jur.-titel i juni og har efterfølgende fået arbejde i Gældsstyrelsen.

Anne Katrine Heje blev færdig med sin BA jur. i juni og opnåede det højeste gennemsnit på tværs af vores to bacheloruddannelser. Hun modtog derfor et legat på 10.000 kr. Anne Katrine har valgt at fortsætte på cand.jur.-uddannelsen på SDU.

Milena Carlsson blev færdig som cand.jur. i januar og sluttede med det højeste gennemsnit blandt dimittenderne på vores to kandidatuddannelser. Dette udløste et legat på 25.000 kr. Hun gik direkte over i et job som fuldmægtig hos advokatfirmaet Kielberg, hvor hun i flere år havde haft studiejob. 

Du kan se billeder af de fire dimittender nederst på siden. Vi ønsker et stort tillykke til Thorbjørn, Casper, Katrine og Milena!

Fik du set dimissionshilsnen fra Juridisk Institut?

Som et plaster på såret for det manglende dimissionsarrangement udsendte Juridisk Institut en lille video, hvor oplægsholderne sender en hilsen til de nye dimittender. Fik du ikke set den, kan du se den her

Billeder af de fire dimittender

Billede 1: Studieleder Ulrike Fleth-Barten og Thorbjørn Christian Kaldau
Billede 2: Studieleder Ulrike Fleth-Barten og Casper Carl Skovgaard Jakobsen
Billede 3: Anne Katrine Heje
Billede 4: Institutleder Camilla Hørby Jensen og Milena Carlsson

Ulrike og Thorbjørn

Studieleder Ulrike Fleth-Barten og Casper Carl Skovgaard Jakobsen

Institutleder Camilla Hørby Jensen og Milena Carlsson

Redaktionen afsluttet: 15.10.2020