Skip to main content

Ny Videnskabelig Assistent i Skatteret - Velkommen til Amalie!

2. januar starter Amalie Rasmussen som videnskabelig assistent i Skatteret på instituttet.

Amalie Rasmussen er cand.jur. fra SDU fra 2018, hvor hun skrev sin kandidatafhandling i skatteret -  nærmere bestemt om skattemæssige fradrag med særligt fokus på sondringen mellem de fradragsberettigede omkostninger og de ikke-fradragsberettigede etablerings- og udvidelsesomkostninger.

Amalie har tidligere været ansat som jurist hos advokat Bjarne Rasmussen og hos STV Produktion A/S. Under disse ansættelser har Amalie blandt andet arbejdet med ansættelsesret, familieret,  virksomhedsoverdragelser, lejeret, GDPR samt forhandlinger og udarbejdelse af både nationale og internationale kontrakter.

Amalie har under sit studie desuden været ansat som studentermedhjælper for rektor Henrik Dam her på SDU, hvor hun var behjælpelig med udarbejdelsen af tidsskriftet Skattepolitisk Oversigt, der orienterer om nye principielle sager på det skatteretlige område.

Velkommen til Juridisk Institut Amalie!

Redaktionen afsluttet: 02.01.2019