Skip to main content

Arrangementer

31. oktober-1. november 2024 kl. 9.30-17

"Nordic Offshore Wind Conference: Connecting the Baltic Sea with the North Sea"

(In English below) 

Du har nu mulighed for at blive klogere på offshorevindindustrien i Norden. 

Til oktober samler Juridisk Institut og SDU's Institut for Erhverv og Bæredygtighed nemlig forskere, praktikere, beslutningstagere, NGO'er og øvrige interessenter fra den nordiske offshorevindindustri for:

* at dele ekspertise og viden inden for offshorevind
* at diskutere, hvordan de nordiske lande kan drage fordel af hinandens erfaringer og viden ifm. den hurtige udvikling af offshorevindkraft
* at identificere muligheder for at harmonisere reguleringer af offshorevind på tværs af de nordiske lande 
* i sidste ende at bidrage til udviklingen af en integreret nordisk model for bæredygtig offshorevind for at bidrage til målet om klimaneutralitet

Der er tale om en todages konference, som er gratis og åben for alle interesserede. 

Bemærk: Tilmelding er nødvendig, og der er plads til 50 deltagere.

Find det foreløbige program for konferencen på vores hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig arrangementet.

------------------------------------------

You now have the opportunity to learn more about the offshore wind industry in the Nordic region. 

In October, the Department of Law and SDU’s Department of Business and Sustainability will bring together experts, practitioners, policymakers, NGOs, and other stakeholders from the Nordic offshore wind industry to:

* share expertise and knowledge in offshore wind
* discuss how the Nordic countries can benefit from each other’s experience and knowledge in connection with the rapid development of offshore wind power
* identify opportunities to harmonize regulations of offshore wind across the Nordic countries
* ultimately contribute to developing an integrated Nordic model for sustainable offshore wind to contribute to the net zero goal

The two-day conference is free and open to everyone. 

Note: Registration is necessary, and the conference can accommodate 50 participants. 

Find the preliminary program for the conference on our website, where you can also register for the event.

 

 

29. april 2024 kl. 13-16

Seminar/kursus: "Fra corpus juris til moderne dansk ret – Latin for jurister II"

Latin for jurister II fokuserer både på retshistorie, sprogforståelse og moderne retskultur og belyser, hvordan klassiske juridiske begreber som culpa, adækvans, reformatio in pejus, condictio indebiti, lex specialis, dolus eventualis og de lege ferenda har præget det juridiske sprog, og hvordan ordene skal behandles grammatisk. Samtidig når vi over tre kursuslektioner fra de tolv tavlers love via Justinians lovsamling og lovskolen i Bologna frem til moderne tid, hvor lovtraditionen, som blev etableret med corpus juris, fortsat er fuldstændig afgørende for vores "danske" juridiske metode.

Undervisere på kurset er studieadjunkt Lærke Andersen, Institut for Sprogvidenskab, SDU, professor Frederik Waage, Juridisk Institut, SDU, samt professor Christian Høgel, Lunds Universitet.

Kurset er åbent for SDU-studerende og -ansatte og ligeledes åbent for eksterne juridisk interesserede, fx advokater og advokatfuldmægtige, der kan optjene kursuspoint efter Advokatsamfundets regler.

Tilmelding er nødvendigt og skal ske på https://event.sdu.dk/latinforjuristerii senest den 19. april 2024.  For studerende og ansatte på SDU er kurset gratis. For advokater gælder der et tilmeldingsgebyr på 250 kr., der dækker forplejning, kursusbevis mv. 

Kurset er en opfølger på forelæsningsrækken ’Latin for jurister” fra 2019.

 

 


Tidligere arrangementer på Juridisk Institut


19. marts 2024 kl. 11-14

Juridisk og Erhvervsjuridisk Karrieredag 2024

Den 19. marts 2024 kl. 11-14 inviterer Juridisk Institut til "Juridisk og Erhvervsjuridisk Karrieredag 2024".

Eventen finder som altid sted på det store Campustorv på SDU i Odense, og der er plads til ca. 40 forskellige virksomheder/institutioner.

Til dette arrangement har virksomheder/institutioner mulighed for at vise, hvad de kan tilbyde som arbejdsplads. På deres egen stand kan de komme i direkte kontakt med fremtidige jurister og erhvervsjurister.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt og skal ske på https://event.sdu.dk/karrieredag2024 senest den 11. marts 2024. 

OBS! I skal kun indsende én tilmelding pr. virksomhed/institution!

 

 

Maj 2022

Infomøde om ph.d.-uddannelsen

Den 16. maj 2022 kl. 16.30-18.00 holder Juridisk Institut infomøde om ph.d.-uddannelsen, hvor nogle af vores nuværende ph.d.-studerende vil fortælle om deres hverdag og deres ph.d.-forløb. Mødet afholdes på Juridisk Institut, men det er også muligt at deltage i via zoom.

Læs mere om infomødet her: https://bit.ly/3MSbMs9


Marts 2022

Procedurekonkurrence 2022

Hvert år i marts/april afholder Juridisk Institut en procedurekonkurrence, hvor du som jurastuderende kan få lov til at prøve procedering i praksis i en lærerig dyst mod din medstuderende.

Du får lov til at afprøve rollen som advokat i en fiktiv retssag og kan dermed få trænet dine evner inden for argumentationsteknik og juridisk strategiplanlægning. Der er pengepræmie på spil!

Rammen for begivenheden er Retten i Odense, og dette års konkurrence finder sted den 31. marts.

April 2021

Procedurekonkurrence 2021

Hvert år i marts/april afholder Juridisk Institut en procedurekonkurrence, hvor du som jurastuderende kan få lov til at prøve procedering i praksis i en lærerig dyst mod din medstuderende.

Du får lov til at afprøve rollen som advokat i en fiktiv retssag og kan dermed få trænet dine evner inden for argumentationsteknik og juridisk strategiplanlægning. Der er pengepræmie på spil!

Rammen for begivenheden er Retten i Odense, og dette års konkurrence finder sted den 29. april.

Juni 2020

Dimission

Dimissionen i sin traditionelle form er i år desværre aflyst, men vi arbejder p.t. på en alternativ løsning. Mere info følger.

Maj 2020

Moot Court Infomøde 

Hvert år afholdes infomøde omkring Moot Court og hvilke fordele man som studerende får ud af at deltage. Det er en ekstraordinær mulighed for at forbedre sig selv fagligt, personligt, at komme ud at rejse under studie, få nye bekendtskaber på tværs af landegrænser og meget mere. 
Infomødet foregår i år online (grundet corona) og afholdes den 20. maj 2020. Ansøgningsfristen for at søge er 26. maj 2020.

 

April 2020 - AFLYST!

Procedurekonkurrence 2020

Hvert år i marts/april afholder Juridisk Institut en procedurekonkurrence, hvor du som jurastuderende kan få lov til at prøve procedering i praksis i en lærerig dyst mod din medstuderende.

Du får lov til at afprøve rollen som advokat i en fiktiv retssag og kan dermed få trænet dine evner inden for argumentationsteknik og juridisk strategiplanlægning. Der er pengepræmie på spil!

Rammen for begivenheden er Retten i Odense, og dette års konkurrence finder sted den 16. april.

Marts 2020

Borgermøde om Danmarks rapport til FN's Menneskerettighedsråd

Har du input til Danmarks 2020-rapport til FN's Menneskerettighedsråd? Så mød op til Udenrigsministeriet og Institut for Menneskerettigheders borgermøde på Syddansk Universitet onsdag den 4. marts 2020 kl. 11-13.

November 2019

Konference om offentlige virksomheders momsforhold

På konferencen diskuteres forskellige problemstillinger, der særligt vedrører offentlige virksomheders momsforhold, såsom offentlige virksomheders status som selvstændig afgiftspligtig person, energiafgifter, momskompensationsordningen og delvis momsfradragsret. Problemstillingerne vil blive diskuteret fra forskellige vinkler og perspektiver, idet talerne vil være forskere, offentlige virksomheder, advokater og rådgivere m.v. Konferencen er gratis og åben for alle, og alle er velkomne f.eks. offentlige og private virksomheder, revisorer, rådgivere, økonomi- og regnskabsmedarbejdere, forskere, studerende m.v.


August 2019

Nordisk Forskningskonference 2019: Digital forvaltning

I august 2019 er Juridisk Institut vært for Nordisk Forskningskonference i regi af det  nordiske forvaltningsretlige forskningsnetværk. Konferencen afholdes  i Odense Adelige Jomfrukloster.  


Juni 2019

Dimission 2019

Fredag d. 28. juni fra kl. 14.00.-16.00 afholder Juridisk Institut dimission for de studerende. 


Maj 2019

Moot Court 2019-2020

Torsdag d. 23. maj er der introduktionsmøde om deltagelse i Moot Court 2019.


April 2019

SDUs årlige Procedurekonkurrence

Hvert år i marts/april afholder Juridisk Institut en procedurekonkurrence, hvor du som studerende på jura kan få lov til at prøve procedering i praksis i en lærerig dyst mod din medstuderende.

Du får lov til at afprøve rollen som advokat i en fiktiv retssag. 

Træn dine argumentationsteknikker og juridiske strategiplanlægning i kampen om pengepræmien!

Rammen for begivenheden er Retten i Odense.

Konkurrencen finde sted næste gang d. 25. april 2019.


Marts 2019

Medier og digitalisering af medier

21. marts afholder Legal Informatic Project et seminar omkring medier og digitalisering af medier i Odense Adelige Jomfrukloster. Du kan se programmet for dagen her, samt tilmelde dig seminaret.

Juridisk karrieredag

Juridisk Institut afholder hvert år en karrieredag for alle jurastuderende på BA-jur, HA /jur.), cand.jur. og  cand. merc. jur. Arrangementet afholdes i samarbejde med Juridisk Forening og en række eksterne samarbejdspartnere fra offentlige institutioner og private virksomheder.  Juridisk karrieredag finder i år sted d. 19. marts.


Løbende

Food for Thought

Juridisk Institut afholder 1-2 gange om måneden interne frokostmøder under navnet Food for Thought. Under frokostmøderne præsenteres forskellige emner inden for blandt andet igangværende forskning, uddannelsesrelaterede emner eller administrative emner.

Tidligere emner har blandt andet været: Ghettoret, forskningsfrihed, Unbelonging – revocation of Danish citizenship for terror crimes etc.


 

 

Sidst opdateret: 23.04.2024