Skip to main content

Kom til borgermøde om Danmarks rapport til FN's Menneskerettighedsråd

Hvor ser du udfordringer for menneskerettighederne i Danmark? Hvor mærker du menneskerettighederne i din hverdag? Og hvad ville du lave om, hvis du kunne? Nu har du anledningen til at fortælle os, hvordan Danmark bedre kan sikre vores allesammens rettigheder. Det foregår onsdag den 4. marts kl. 11-13 på Syddansk Universitet i Odense.

Danmark skal aflevere sin tredje rapport til FN’s Menneskerettighedsråd i oktober 2020, og Udenrigsministeriet ønsker at inddrage dig og dine medborgere i arbejdet med rapporten. Derfor afholder ministeriet og Institut for Menneskerettigheder over hele landet borgermøder i et samarbejde med universiteterne. Dette møde i Odense dækker hele Fyn og arrangeres af Syddansk Universitet (SDU).

Håbet er at modtage bidrag fra studerende og andre borgere om menneskeretlige problemer, som opleves i arbejds- og hverdagen. Bidragene vil blive inddraget i Udenrigsministeriets arbejde med færdiggørelsen af den endelige rapport. Bemærk: Det vil på mødet ikke være muligt at behandle evt. individuelle sager ved en offentlig myndighed. 

PROGRAM
11:00 Velkomst og intro v. Sten Rynning, SDU’s Samfundsvidenskabelige Fakultet
11:10 Den danske rapport til FN’s Menneskerettighedsråd v. Tomas Kønigsfeldt, Udenrigsministeriet
11:20 Status på Menneskerettigheder i Danmark v. Christoffer Badse, Institut for Menneskerettigheder
11:30 Oplæg 1: Digitalisering og privatliv v. Ayo Næsborg-Andersen, SDU
11:40 Oplæg 2: Danmark, flygtninge og asyl v. Bassah Khalaf, SDU
11:50 Oplæg 3: Hate speech v. Josephine Mittag, Therese Osvoll og Emma Hansen, SDU
12:00 Oplæg 4: Ingen menneskerettigheder for danske ”foreign fighters”? v. Kerstin Carlson, SDU
12:10 Spørgsmål og svar til oplæg
12:35 Bidrag til rapporten fra de fremmødte
12:55 Afrunding ved ordstyrer og Udenrigsministeriet — oplysning om den videre proces

FOR HVEM?
Alle er velkomne! Arrangørerne håber på et stort fremmøde fra studerende, andre borgere samt civilsamfundsorganisationer. 


HVOR OG HVORNÅR?
Mødet afholdes onsdag den 4. marts 2020, kl. 11-13 i lokale O100 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M. Lokalet har handicapadgang, og der serveres lidt sødt, te/kaffe og vand fra kl. 10.30. 

HVORDAN?
Der er gratis adgang, og du behøver ikke at tilmelde dig. Har du spørgsmål eller f.eks. behov for tegnsprogstolk, er du velkommen til at kontakte Jane Kvist Poulsen.

Redaktionen afsluttet: 25.02.2020