Skip to main content
DA / EN

Nyt beslutningsstøttesystem: Skibes energiforbrug og emissionsudledning

SDU og DTU har i samarbejde skabt en verdensnyhed med støtte fra Den Danske Maritime Fond

Der holdes skarpt øje med forurening fra fly, tog og lastbiler, men indtil nu har man ikke haft mulighed for at måle skibes aktuelle miljøbelastning. Og det selvom f.eks. containerskibe transporterer omkring 90% af alt internationalt gods.

Beregning af miljømæssige konsekvenser 

Derfor har seniorforsker Hans Otto Holmegaard Kristensen fra DTU i samarbejde med lektorerne Jacob Kronbak og Marie Lützen fra SDU designet et program, der kan beregne skibes energiforbrug samt de efterfølgende økonomiske samt miljømæssige konsekvenser. Med det nye program kan man f.eks. beregne, hvor meget C02 et skib udleder. Marie Lützen forklarer: ”Vi kan allerede nu beregne forureningen ved at have en lastbil kørende med gods fra f.eks. Danmark til Rotterdam, men nu kan vi også beregne de økonomiske konsekvenser af den forurening et moderne containerskib forårsager ved at sejle samme rute”.

Danmark i front

Der har de seneste år været en stigende politisk fokus på netop de miljømæssige konsekvenser af den voksende skibsfart både i EU og FN. Med det nye program fra DTU og SDU, lægger Danmark sig i front i den internationale udvikling inden for området.

Ud over energiprogrammets samfundsøkonomiske miljøperspektiv, er der også et andet sigte med at kunne beregne miljøbelastningen. Programmet gør det nemlig også muligt for de enkelte rederier at beregne, hvordan de kan sejle mest energirigtigt og dermed bane vejen for en mindre forurenende skibsdrift.

Læs artikel i Søfart

For mere information kontakt
Lektor Marie Lützen, Institut for Teknologi og Innovation, mlut@iti.sdu.dk / mob. 21321864,

Redaktionen afsluttet: 21.11.2012