Skip to main content
DA / EN

Kan forudsige hvor mange år skibet holder

I takt med at vi bygger større, vokser risikoen for uventede kollaps. Forskere på Syddansk Universitet er kommet et skridt nærmere at beregne, hvor mange år en konstruktion holder.

Verdens største containerskib blev bygget i 2015 og er næsten en halv kilometer langt. I den Saudiarabiske by Jeddah er verdens højeste bygning under opbygning. Den kommer til at rage en kilometer op i luften.

- Vi bygger større og større, men samtidig er der fokus på at begrænse forbruget af materialer. Det betyder at konstruktionerne bliver blødere, og der opstår risiko for kraftige vibrationer, siger Esben Orlowitz, ph.d. fra Center for Maritim Teknologi, Syddansk Universitet og fortsætter:

- Derfor er det vigtigt at tænke konstruktionens følsomhed overfor vibrationer ind i designet af skyskrabere, broer, skibe eller andre store konstruktioner.

Sensorer afslører vibrationer

Esben Orlowitz har skrevet en ph.d. om, hvordan man ved hjælp af sensorer, kan fortælle, hvor følsom en konstruktion er overfor vibrationer. Nærmere bestemt konstruktionens evne til at optage og dermed begrænse vibrationerne, så den kan stå imod de strabadser, den udsættes for.

Forkert bestemt dæmpning i en konstruktion kan føre til uforudsete metaltræthedsulykker. Et fatalt eksempel er boreplatformen Alexander Kielland, der kollapsede i 1980, og hvor 123 mennesker omkom.

Men det er også vigtigt at undgå vibrationer i forhold til komforten. Mange oplever at blive søsyge af at opholde sig i høje bygninger under storm, eller når gulvet sættes i svingninger i store haller.

- Alle vil gerne derhen, hvor man ved hjælp af målinger kan forudsige, hvor lang levetid en konstruktion har. Det er for eksempel meget vigtigt for en skibsreder at vide, om hans skib kan sejle sikkert i fem år mere, eller om det bør hugges op nu. Det afhænger meget af korrekt bestemt dæmpning, fortæller Esben Orlowitz.

Målemetode er pålidelig
Esben Orlowitz har eksperimentelt vist, at den ellers udskældte målemetode OMA, er en pålidelig metode til at vurdere, hvordan en konstruktions dæmpning er.

- Min forskning har vist, at man sagtens kan bruge metoden. OMA har også den fordel, at man kan foretage målingerne under faktiske forhold, for eksempel mens skibet sejler. Man sætter sensorer til at måle vibrationerne på forskellige punkter af konstruktionen, forklarer Esben Orlowitz og fortsætter:

- Målingerne giver et billede af konstruktionens følsomhed overfor vibrationer, som er vigtige i forhold til at estimere konstruktionens levetid.

Byggeriet skal stå færdigt
Men selv med de mest avancerede computerprogrammer er det næsten umuligt teoretisk at beregne dæmpningen af store konstruktioner før byggeriet står færdigt.

- Den eneste måde at bestemme, hvordan en konstruktion holder til de belastninger den udsættes for, er ved at måle på eksisterende konstruktioner. Målingerne kan så bruges til at forbedre lignende konstruktioner i fremtiden, forklarer Esben Orlowitz.
Redaktionen afsluttet: 09.03.2016