Skip to main content
Innovationsprojekt

RoRoGreen projekt vil gøre dansk shipping grønnere

SDU deltager i nyt innovations projekt, der skal spare danske shippingfirmaer mange tusind tons CO2 og hundrede millioner kroner årligt med en innovativ, digital løsning til optimering af havne operationer og stuvning af skibe

Af Charlotte K. Bruun, , 21-12-2020

Det er en nøje koordineret proces, når fragt skal flyttes fra land til vand i en dansk havn i dag. Såkaldte terminaltraktorer myldrer til og fra skibene, hvor de losser eller laster deres sættevogne og trailere, nøje dirigeret af havnearbejderne. Selv den mindste fejlvurdering eller uopmærksomhed kan forsinke hele afviklingen.

Innovationsfonden investerer 13 millioner kroner i projektet RoRoGreen

Her vil forskere fra DTU, RUC og SDU i samarbejde med DFDS og teknologileverandører udvikle nye tjenester til optimering af laste og losse operationer. Målet er at skabe en løsning for branchen, hvor grøn omstilling går hånd i hånd med økonomiske besparelser.

SDUs opgave bliver især projektledelse og koordinering mellem de mange partnere samt at kortlægge og synliggøre effektivitet og udledninger for en række havne i DFDS’ rute- netværk. ”Det er vigtigt, at vi får lavet en robust validering af de digitale teknologier og deres potentielle forretningsmæssige, økonomiske og miljømæssige gevinster for den maritime industri” siger Julia Pahl, der forsker i maritim logistik ved SDU Institut for Teknologi og Innovation. 

Undersøgelser af losningen og lastningen i logistikvirksomheden DFDS viser, at virksomheden kan spare rigtig meget tid i havn, hvis processen bliver digitaliseret. Det vil betyde en væsentlig reduktion i brændstofforbruget for selskabets skibe og dermed besparelser i både CO2-udledninger og på bundlinjen. Forskerne forventer at projektet vil gavne både klimaet og den økonomiske vækst i shippingbranchen, ligesom det kan skabe arbejdspladser hos danske leverandører til branchen.

Et laboratorium på størrelse med et fragtskib

Forskernes vej til at forbedre Roll-On/Roll-Off shipping er at digitalisere måden for hvordan processerne foregår i dag. DFDS vil som hovedsamarbejdspartner stille skibe og terminaler til rådighed, så forskerne kan bruge dem som kæmpestore og hyperrealistiske laboratorier. Andre samarbejdspartnere tæller Ange Analytics, Lorenz Technology, Kockumation og Taltech, som bidrager med viden og udstyr inden for IT-infrastruktur, droner, robotter, systemimplementering og kamerateknologi. 

Droner, mobile robotter og sensorer vil blive brugt til systematisk at indsamle data fra lastningen af skibene. Derefter vil data, ved hjælp af blandt andet kunstig intelligens og optimerings¬teknikker, blive brugt til at udvikle nye automatiske og digitale løsninger, som skal gøre lastningen og losningen af skibene hurtigere.

De afledte effekter gavner både klima og økonomi 

Dermed vil et selskab som DFDS kunne reducere deres årlige CO2-udslip med op til 80.000 tons, fordi skibene, når de bliver lastet hurtigere og ikke bliver forsinket i havn, dermed ikke skal bruge unødigt brændstof på at skynde sig videre til næste havn.

Med en reduceret miljømæssig påvirkning og en mere effektiv lastning vil shippingbranchen blive mere konkurrencedygtig, hvilket sandsynligvis vil flytte en del af den danske varetransport fra lastbiler til de mere miljøvenlige skibe.
projektets kontaktperson

Lektor Julia Pahl

kontakt pr. e-mail

Redaktionen afsluttet: 21.12.2020