Skip to main content
DA / EN

Første spadestik til ny TEK-bygning

Flere ITI- bygningsingeniører arbejder på byggepladsen til det nye lavenergi Fakultetsbyggeri

Byggeriet af det nye energivenlige Tekniske Fakultet blev den 4. marts skudt officielt i gang af Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard, Rektor Jens Oddershede og Dekan Per Michael Johansen, som ved en ceremoni på byggepladsen tog det første spadestik. Selve byggeriet er dog allerede godt i gang og har et helt særligt ITI-islæt.

ITI leverer ingeniører til byggepladsen

ITI’s Bygningsingeniøruddannelse har både tidligere og nuværende studerende, som arbejder på den spændende byggeplads.  Mads Nissen, som dimitterede fra Bygningsteknik i januar 2012 arbejder i dag hos TC Anlæg A/S og er en af de daglige ledere på byggepladsen. Derudover har Bygningsteknik også en studerende i praktik på byggeriet, nemlig Mads Sundstrup fra 6. Byg, som har sin daglige gang på byggepladsen i løbet af forårssemestret.

Det nye Tekniske Fakultet bliver et 20.000m2 lavenergiklasse 1 byggeri med 700m2 solceller på taget og med planer om opstilling af flere byvindmøller rundt om parkeringspladsen. Bygningen skal i sommeren 2015 stå klar til indflytning af de ca. 2200 ingeniørstuderende og 300 ansatte.

Redaktionen afsluttet: 05.03.2013