Skip to main content
DA / EN

Fondsmidler til metaldeponeringsudstyr på ITI

Thomas B. Thriges Fond donerer 100.000 kr. til forskerne Ole Albrektsen og René Lynge Eriksen

Thomas B. Thriges Fond har bevilliget 100.000 kr. til nyt metalpådampningsudstyr, der kan lave små nanostrukturer af ædelmetaller. Maskinen skal bruges til at undersøge, hvordan man kan manipulere og forstærke lys ved at udforme nanostrukturer på bestemte måder. Lektor Ole Albrektsen fortæller, at resultaterne bl.a. kan bruges i højfølsomme sensorer, som er baseret på lys.
 
ITIs nye udstyr skal både bruges i forskning og undervisning, hvor det vil kunne benyttes i bachelor-, master og ph.d.-projekter.
Redaktionen afsluttet: 28.06.2012