Skip to main content

Ingeniører adopterer skoleklasse

Som den første uddannelsesinstitution i Danmark, har Institut for Teknologi og Innovation på SDU, adopteret en hel 1. klasse fra en folkeskole. Det betyder at ingeniører, børn og lærere flere gange om året skal mødes til såkaldte læringsbesøg på SDU. Læringsbesøgene og samarbejdet fortsætter lige indtil børnene går ud af 9. klasse

Frontløber på uddannelsesområdet
Næsten et årti med samarbejde og flere årlige besøg hos SDUs Ingeniøruddannelser, det er hvad der venter 1.B fra den odenseanske Holluf Pile skole. Som den første uddannelsesinstitution i Danmark, har SDU´s Institut for Teknologi og Innovation ”adopteret” en hel 1. klasse på 26 elever og det er et samarbejde med perspektiv langt ud i fremtiden – for aftalen løber nemlig helt til børnene går ud af 9. klasse. 

Ikke bare en rundvisning
Mange skoleelever har været på virksomhedsbesøg og fået en rundvisning.
Samarbejdet mellem SDU og den adopterede 1. klasse er dog langt mere end det. I aftalen forpligter SDU sig til at afholde minimum 2 årlige læringsbesøg for klassen, som tager udgangspunkt i et tema som børnene arbejder med i undervisningen.

Måske fremtidens ingeniører
På ingeniøruddannelserne kommer børnene til at opleve, hvordan teori kan omsættes til praksis og de vil møde både forskere, undervisere, teknisk-administrativt personale og studerende i forbindelse med læringsbesøgene. Med besøgene får børnene kendskab til de mange uddannelsesmuligheder og den mangfoldighed der er på en stor arbejdsplads – og måske er nogle af børnene fra 1.B fremtidens studerende ved SDU´s ingeniøruddannelser.

En del af noget større

Bag initiativet ”Virksomheder adopterer skoleklasser” står Relationsnetværket, som er et uafhængigt netværk af private og offentlige virksomheder. Virksomheder over hele landet har adopteret skoleklasser, men SDU´s Institut for Teknologi og Innovation er den første uddannelsesinstitution i Danmark til at adoptere efter Relationsnetværkets koncept. Det første læringsbesøg finder sted den 19. juni 2019.

Kontakt
Karen Kjær Larsen, Lektor, SDU Institut for Teknologi og Innovation, tlf. 65507517
Yderligere info om Relationsnetværket og initiativet ”Virksomheder adopterer skoleklasser”

Redaktionen afsluttet: 11.06.2019