Skip to main content

Invitation til indvielse af SDU Global Sustainable Production

Som led i SDU’s bæredygtighedsstrategi har universitetet etableret en ny sektion; SDU Global Sustainable Production. I spidsen står professor Jan Vang og professor Peter Hasle. Kom og bliv klogere på den nyeste forskning i bæredygtig produktion, hør om samarbejdsmulighederne og hvordan du og din virksomhed kommer fra viden til handling: Onsdag 26. februar 2020 SDU i Odense. Tilmelding på tilmelding@iti.sdu.dk - se detaljer nedenfor

Bæredygtig produktion bliver stadig vigtigere for både private og offentlige virksomheder. Tidligere skulle virksomhederne hovedsageligt sikre, at produktionen var rentabel. Nu skal de sikre, at den er lean, innovativ og bæredygtig – også socialt. Til indvielsesarrangementet fortæller Jan Vang og Peter Hasle om, hvordan styrket social og økonomisk bæredygtighed er til fordel for virksomheder og samfund. Deltagerne får også indblik i, hvordan virksomheder kan samarbejde med forskere og studerende om at finde løsninger på konkrete problemer relateret til global bæredygtig produktion.

Onsdag 26. februar 2020, SDU, Campusvej 55, 5230 Odense (se program nedenfor) 

Forprogram for eksterne deltagere: Rundvisning på SDU Robotics og Industri 4.0 Lab: 11.00 – 12.00 - angiv ved tilmelding ønske om at deltage i denne, da der er et begrænset antal pladser.

12.00-12.40 Registrering af eksterne deltagere og sandwich i lokale Ellehammer, herefter samlet gåtur til lokale O100 ved SDUs hovedindgang, hvor programmet fortsætter
13.00 -13.15  Dekan Henrik Bindslev: Integration af FN’s bæredygtighedsmål i strategien for det Tekniske Fakultet på SDU
13.15-13.45  Professor Peter Hasle: Tiltrædelsesforelæsning: Integration af arbejdsmiljø og produktivitet – det interne perspektiv på ”licence to operate” og konkurrenceevne
13.45-14.15  Professor Jan Vang: Tiltrædelsesforelæsning: Produktion i nationale og globale bæredygtige netværk – det eksterne perspektiv på ’licence to operate’
14.15-14.35  Pause
14.35-14.45  Professor Jan Vang: Introduktion til den nye sektion SDU Global Sustainable Production
14.45-14.55  Lektor Tom Sterobo: Uddannelse i “Global Management and Manufacturing”
14.55-15.05  Professor Peter Hasle: Forskning i det samarbejdende bæredygtige hospital
15.05-15.15  Institutleder Kasper Hallenborg: Robotter og det gode arbejde
15.15-15.55 Round table discussion om perspektiver for forskning og uddannelse i integreret social og
økonomisk bæredygtig produktion:
• Universal Robots A/S
• Blue Ocean Robotics
• Kentaur A/S
• Faglig sekretær Henrik Leonard Jensen, Dansk Metal, Odense
• Professor Jan Vang, SDU
• Morten Bork Lyndgaard, formand for Syddanske Ingeniørstuderendes Fællesråd
15.55-16.00  Institutleder Peder Thusgaard Ruhoff fra Institut for Teknologi og Innovation, SDU
16.00-  Reception

Tilmelding til indvielsesarrangementet foretages ved at skrive en mail til: tilmelding@iti.sdu.dk
Husk at oplyse evt. ønske om at deltage i rundvisningen kl. 11.00.

Retur svarmail fra ITI bekræfter deltagelse og giver nærmere anvisning om transport, parkering og vej til lokaler.


Redaktionen afsluttet: 22.01.2020