Skip to main content
DA / EN

ITI på Forskningens Døgn

Igen i år deltog flere fra ITI i ”Danmarks Videnskabsfestival”...

Forskningens Døgn er netop blevet afholdt den 19.-21. april med flere deltagere fra ITI.

Vicente Cutanda Henriques fra Acoustics Group var på Lundeskov Efterskole for at holde foredraget ”How is sound designed?”, som handler om ”god” og ”dårlig” lyd, og hvordan man kan undersøge lydforholdene i et givent rum og forbedre akustikken.

Flemming Nissen fra Energiteknologi var af IDA inviteret til at tale på Ålborg Universitet under titlen ”Hvordan får vi succes med at udvikle energisystemet?”, hvor han redegjorde for fordele og ulemper ved de eksisterende danske processer, der styrer udviklingen af energisystemet.

Jonas Beerman fra Nano Optics-gruppen holdt foredrag om ”Nanoteknologiens Verden” for 7., 8. og 9. klasser på hhv. Hotherskolen i Haarlev, Stensballeskolen i Horsens, Frederiksberg Skole i Sorø og Ansager Skole i Ansager. I alt blev det til mindst 600 folkeskoleelever, som blev klogere på, hvordan vi i dag bruger nanoteknologi i bl.a. computere og fladskærme, og hvad vi skal bruge teknologien til i fremtiden. Håbet er, at nogle af eleverne fandt det så spændende, at de vælger ingeniørstudiet senere, Jonas kan i hvert fald melde tilbage, at der var stor interesse.

Redaktionen afsluttet: 24.04.2012