Skip to main content
DA / EN

Nyt måleudstyr kan afsløre træthed i skibs- og vindmøllekonstruktioner

Lektor Anders Brandt (ITI) modtager over 500.000 kr. fra INTERREG4A til køb af måleinstrument og sensorer for vibrationsmålinger til brug ved modalanalyser

Alle konstruktioner lige fra mindre mekaniske komponenter til større skibe og vindmøller udsættes løbende for forskellige belastninger fra natur og miljø, der kan medføre træthedsrevner.
Lektor Anders Brandt (ITI) er ekspert i signalanalyse- og vibrationsmålinger og projektleder for den danske del i det dansk-tyske forskningsprojekt FastLabNet, som er et kompetencenetværk indenfor området træthedsresistens i forbindelse med skibsbygning. Projektets tyske partner er Fachhochschule Kiel med professor Berend Bohlmann i spidsen.

Nye måleinstrumenter til modal- og udmattelsesanalyse

Anders Brandts og hans forskergruppe Modal Test and Analysis Group (ITI) har netop via FastLabNet fået bevilliget ca. 500.000 kr. til indkøb af et måleinstrument og sensorer for vibrationsmåling for bl.a. modalanalyse, som er en metode til at bestemme svingningsformer, frekvenser og dæmpningstal i konstruktioner.

Med det nye målesystem er SDU i stand til at foretage relativt store målinger for modalanalyse. Det kan bruges til dynamisk kalibrering af finite element modeller og til at bestemme dæmpning i for eksempel skibsskrog og vindmøller. Lektor Anders Brandt fortæller: ”Med de nye måleinstrumenter kan vi på SDU være en ressource også for industrien i Syddanmark og Nordtyskland, hvor vi kan tilbyde vores kompetencer indenfor vibrationer og udmattelsesanalyse.” 

Tilbud til industrien og studerende

FastLabNet er et projekt indenfor INTERREG4A mellem SDU og Fachhochschule Kiel, der totalt er på ca. 840.000 EUR, hvoraf SDU’s andel er på ca. 400.000 EUR. I forbindelse med projektet er der etableret et træthedslaboratorium på Fachhochschule Kiel, der foretager analyser med henblik på træthedsresistens. Det nye laboratorium stilles til rådighed for regionens industri vedrørende bl.a. skibsbygning, vindkraft og byggeindustrien, og ingeniørstuderende fra såvel Odense som Kiel har mulighed for at benytte faciliteterne f.eks. i forbindelse med deres speciale. På SDU udvikles software og algoritmer for estimering af strukturers vibrationegenskaber, herunder modalanalyse.

For mere information kontakt:
Lektor Anders Brandt, Institut for Teknologi og Innovation, abra@iti.sdu.dk / 6550 7451

Redaktionen afsluttet: 28.11.2012