Skip to main content

Danmarks første masteruddannelse i arbejdsmiljøledelse ser dagens lys

Modsat vores nordiske naboer har Danmark hidtil ikke kunnet tilbyde en akademisk uddannelse i arbejdsmiljø. SDU går nu forrest og tilbyder som det første universitet i Danmark en masteruddannelse i arbejdsmiljøledelse.

Af Sune Holst, , 03-03-2022

SDU udvider med en ny master i arbejdsmiljøledelse. Den er målrettet medarbejdere og ledere i både offentlige og private virksomheder, der arbejder professionelt med arbejdsmiljø i bred forstand.

Uddannelsen giver den arbejdsmiljøprofessionelle kompetence til – på et videnskabeligt, tværfagligt og professionelt niveau – systematisk at designe, implementere og evaluere arbejdsmiljøindsatser som virker i praksis. 

- Det er en stor dag. Vi har nu flere tusind arbejdsmiljøprofessionelle på arbejdsmarkedet, som egentlig ikke har den grundlæggende uddannelse inden for feltet. Det bliver der rettet op på nu med denne master i arbejdsmiljøledelse, siger professor og arbejdsmiljøforsker Peter Hasle fra Institut for Teknologi og Innovation ved SDU.

Professor Peter Hasle er initiativtager til uddannelsen. Selvom det kan undre, at Danmark først nu får en akademisk uddannelse i arbejdsmiljøledelse, så mener Hasle, at timingen er rigtig. 

- Der er en positiv udvikling i danske virksomheder med øget fokus på arbejdsmiljøet. 

I 2019 blev der desuden indgået et arbejdsmiljøforlig, hvor reglerne for arbejdsmiljørådgivning blev ændret, så Arbejdstilsynet nu skal vurdere, om der er tilstrækkelige kompetencer i en virksomhed, når den står overfor at løse store udfordringer.

Gavnligt for bundlinjen

Dårligt arbejdsmiljø koster det danske samfund milliarder om året i form af øgede sundhedsudgifter, invalidepensioner, sygefravær og for tidlig udstødning fra arbejdsmarkedet. Historisk set har nogle virksomheder ignoreret arbejdsmiljøproblemerne, fordi de fejlagtigt betragtede beskyttelsesforanstaltninger som ekstra og potentielt unødvendige udgifter.

- Når medarbejderne er glade, sunde og tilfredse, så leverer de også et bedre stykke arbejde. De engagerer sig mere og har mindre fravær. Det handler altså ikke kun om at holde den etiske fane højt, men også at det rent faktisk kan betale sig at have arbejdsmiljøet integreret i den daglige drift. Det kan aflæses positivt på bundlinjen, siger Peter Hasle.

Arbejdsmiljøet skal ind på direktionsgangen

At få arbejdsmiljøet integreret i den daglige drift, er en vigtig pointe. Med uddannelsen får arbejdsmiljøprofessionelle større gennemslagskraft og stærkere kompetencer, så arbejdsmiljøet bliver en grundlæggende del af det at drive en virksomhed.
 
- Det er ofte sådan, at de arbejdsmiljøprofessionelle står på sidelinjen og og råber ”Husk nu os!”. Med denne uddannelse kvalificerer vi de arbejdsmiljøprofessionelle til at blive dygtigere til at samarbejde med HELE virksomheden. Dygtigere til at samarbejde med den daglige ledelse – dem som budgetterer og planlægger – så arbejdsmiljøindsatsen bliver en integreret del af virksomhedens drift, fortæller Peter Hasle. 
 
Med uddannelsen bliver de arbejdsmiljøprofessionelle i stand til at integrere tilrettelæggelsen af arbejdsmiljøindsatser i kerneopgaver, strategi, økonomi og forretningsprocesser, og dermed bringe arbejdsmiljøet ind på direktionsgangen. 
 

Faktaboks

Uddannelsen gennemføres på 2 år på deltid 
 
Masteruddannelsen er inddelt i fire semestre, og kursisterne vil modtage undervisning i emnerne 'virksomhed og organisation', 'samfund og verden', 'viden, forskning og metode' og 'krop og sundhed'.

Det er muligt at søge støtte til uddannelsen ved Den Kommunale Kompetencefond, Den regionale Kompetenceudviklingsfond og Den Statslige Kompetencefond. 

I forbindelse med udarbejdelsen af uddannelsen har den været i høring i en række arbejdsmarkedsorganisationer og en række  store virksomheder som fx Cowi, Københavns Lufthavene, Danfoss, Grundfos samt større danske hospitaler , således at de arbejdsmiljøprofessionelle bliver tonet med netop de kompetencer som virksomhederne efterspørger.

Vil du vide mere om Masteruddannelsen i Arbejdsmiljøledelse, så er du velkommen til at deltage i et af vores online informationsmøder.

Online informationsmøde:

 10. marts 2022, 15.00 – 16.00 - på Zoom
 Det er både gratis og helt uforpligtende.
Kontakt
Professor Peter Hasle, Institut for Teknologi og Innovation
Telefon: 40626056
E-mail: hasle@iti.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 03.03.2022