Skip to main content
DA / EN

Cobotterne kommer – og bringer arbejdsglæde med sig

En ny generation af robotter – de såkaldte cobots, - som kan arbejde tæt sammen med mennesker, er på vej. Der er et kæmpe potentiale i robotteknologi, og flere og flere virksomheder tager den nye generation af samarbejde robotter til sig. Det viser en undersøgelse foretaget af Teknologisk Institut i samarbejde med Aarhus Universitet og Syddansk Universitet

Udfordring at opnå fuld udnyttelse af en cobots potentiale
Inden virksomhederne for alvor kan komme i gang med at udnytte en cobots fulde potentiale, er der nogle mulige barrierer, såsom manglende viden om teknologien og forretnings­potentialet, manglende økonomi og manglende kompetencer på området, som er mulige udfordringer, man skal være opmærksom på.

Sikkerheden skal være på plads
For de virksomheder, der allerede har købt sig en eller flere cobots, kan også sikkerheden omkring disse robotter skabe udfordringer i forhold til at få det maksimale ud af deres robotter. Flere af virksomhederne i undersøgelsen har efterspurgt en standardisering af sikkerheden, fx en form for værktøjskasse inden for sikkerhed.

Øget arbejdsglæde
Virksomhederne har opdaget, at de kan forbedre arbejdslivet for deres medarbejdere og samtidig sikre virksomhedens internationale konkurrencekraft, fordi de simpelthen kan få udført flere arbejdsopgaver med samme antal medarbejdere. Undersøgelsen desuden at cobots ser ud til at have en positiv afsmitning på arbejdsglæden, når medarbejderne får mulighed for at eksperimentere med robotterne, og bliver skånet for det mest slidsomme arbejde.

Tiltrækker ny arbejdskraft
Flere af virksomhederne oplever også, at en cobot er med til at tiltrække ny, kvalificeret arbejdskraft.  Den kan være et middel til at udvikle og uddanne folk, og også et middel til at tiltrække nye, dygtige lærlinge. Her er robotterne med til at give deres uddannelse et ekstra lag og lægge en ekstra dimension til deres standarduddannelse.

Fra SDU er Marianne Stenger medforfatter på denne undersøgelse, som er udført i regi af projektet Cobot Knowledge Lab, der er støttet af Industriens Fond.

Cobot Knowledge Lab er et samarbejde mellem Teknologisk Institut, DIRA, Odense Robotics, Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Fraunhofer IPA.

Læs mere om Cobots
Marianne Stenger

Undersøgelsen er foretaget af Teknologisk Institut i samarbejde med Aarhus Universitet og Syddansk Universitet.

Cobots kan skabe arbejdsglæde

Redaktionen afsluttet: 28.08.2020