Skip to main content
DA / EN
Forskning

Nye metoder skal afsløre uligheder i voksen dødelighed i lav- og mellemindkomstlande

Angela Chang, lektor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, har modtaget en Sapere Aude-bevilling til at forbedre måling af uligheder i dødelighed blandt voksne i verdens fattigere lande.

Af Marianne Lie Becker, , 20-06-2024

Med en Sapere Aude – DFF Forskningslederbevilling vil Angela Chang gennemføre sit ambitiøse projekt "HARMONIA: Harmoniseret tilgang til måling af uligheder i voksen dødelighed i lav- og mellemindkomstlande."

Projektets mål er at give en dybere forståelse af, hvordan forskelle i voksen dødelighed opstår og udvikler sig mellem rige og fattige i disse lande.

Behov for at forstå uligheder

Omkring 80 procent af verdens voksne befolkning lever i lav- og mellemindkomstlande, men vi har begrænset viden om, hvordan dødeligheden varierer mellem socioøkonomiske grupper i disse regioner.

-Uligheder i sundhed udgør betydelige udfordringer for både social og økonomisk stabilitet i lav- og mellemindkomstlande. Ved at måle niveauet af uligheder i dødelighed kan vi forbedre sundhedspolitikker og målrette indsatsen for at reducere disse uligheder, siger Angela Chang.

Projektets mål og metoder

I "HARMONIA" vil Angela Chang anvende tre innovative metoder for at få et omfattende billede af uligheder i dødelighed. Hun vil kombinere metoder fra demografi, epidemiologi og økonomi for at skabe en harmoniseret og præcis beskrivelse af situationen.

-Ved at bruge flere metoder kan vi opnå en dybere forståelse af uligheder i voksen dødelighed. Hver metode kaster lys over forskellige aspekter, og når vi sammenligner dem, kan vi få et mere præcist og nuanceret billede, forklarer Angela Chang.

Forskningsprojektet fokuserer på at illustrere, hvordan dødeligheden varierer mellem forskellige socioøkonomiske grupper i lav- og mellemindkomstlande. Ved at identificere de faktorer, der driver disse forskelle i dødelighed, kan projektet vejlede sundhedssystemer i deres indsats for at reducere uligheder.

-Ved at forstå, hvordan dødeligheden varierer mellem forskellige grupper, kan vi udvikle mere målrettede sundhedsinterventioner. Det vil gøre det muligt for sundhedssystemer at prioritere ressourcerne mere effektivt og tage fat på de grundlæggende årsager til uligheder i dødelighed.

Betydning for global sundhed

Projektet vil levere essentielle data, som kan forbedre sundhedspolitikker og praksis i lav- og mellemindkomstlande.
-Med de nye data vil vi kunne forbedre overvågningen af uligheder i dødelighed og sikre, at sundhedsressourcer fordeles mere retfærdigt. Dette er et afgørende skridt for at mindske de globale sundhedsforskelle, siger Angela Chang.

Projektets resultater kan også fungere som et redskab for beslutningstagere, der arbejder med sundhed i udviklingslande.

Ved at give et dybdegående billede af, hvilke faktorer der påvirker dødelighed blandt forskellige grupper, vil Angela Changs arbejde muliggøre en mere informeret planlægning og implementering af sundhedsstrategier, der er tilpasset de unikke udfordringer i disse lande.

Mød forskeren

Angela Chang, lektor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning, har modtaget en Sapere Aude-bevilling

Kontakt

Faktaboks: Uligheder i dødelighed

Uligheder i dødelighed refererer til forskelle i dødsrater mellem grupper i samfundet, ofte baseret på socioøkonomiske faktorer som indkomst og uddannelse.

Uligheder i voksen dødelighed i lav- og mellemindkomstlande kan have meget forskellige mønstre sammenlignet med højindkomstlande på grund af forskellige sygdomsbyrder.

Redaktionen afsluttet: 20.06.2024