Skip to main content
Fonde

Klinisk professor Vibeke Andersen modtager bevilling på 2,9 mio. kr.

Bevillingen kommer fra Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom, og skal bruges til forskning i kronisk inflammatoriske tarmsygdomme

Klinisk professor Vibeke Andersen modtager 2.9 mio. kr. i støtte fra Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom, Danmarks Frie Forskningsfond. Pengene er bevilliget til projektet: ”Identification of biomarkers predictive of response to TNF inhibitors in Inflammatory Bowel Disease (PREDI)”.

Vibeke Andersen er tilknyttet MOK - Fokuseret forskningsenhed i Molekylærdiagnostik og Klinisk Forskning ved IRS, Sygehus Sønderjylland.

Projektet gennemføres i samarbejde med Klinisk Genom Center.

Klinisk Genom Center

Klinisk Genom Center tilbyder støtte til projekter inden for personlig medicin og genomisk forskning, herunder rådgivning, og laboratorie og bioinformatiske analyse. I øjeblikket benyttes centret af 24 ph.d.-studerende og i ti kandidatspecialer.

Lige nu tilbyder Klinisk Genom Center en rabat til alle brugerne fra Region Syddanmark og SDU. Bioinformatisk analyse er gratis, og to tredjedele af laborantlønomkostningerne er også dækket af centret. Denne rabat kan anføres som medfinansiering i projektansøgning. 

Læs mere om Klinisk Genom Center

Mød forskeren

Klinisk professor Vibeke Andersen

Kontakt

MOK - Fokuseret forskningsenhed i Molekylærdiagnostik og Klinisk Forskning

Læs mere

Klinisk Genom Center

Læs mere

Redaktionen afsluttet: 02.09.2020