Skip to main content

Flytning til Nyt SUND

Undervisning i interimsperioden

Hvad skal der ske med undervisningen i den periode, hvor SUND er flyttet på Campus, mens OUH stadig er på den eksisterende matrikel? Få svar på alle dine spørgsmål her

Vi vil selvfølgelig stadig gerne tilbyde de studerende den bedste undervisning i den mellemliggende periode fra SUND er flyttet til campus og til OUH flytter til Nyt OUH. Vi har derfor iværksat en række tiltag, som skal sikre gode rammer for undervisningen.

Vi er meget opmærksomme på, at det er hårdt for de studerendes trivsel med for meget onlineundervisning.

Færdighedstræningen fortsætter i Klinikbygningen

Parkering 

Bil: Vi anbefaler, at I bruger p-vest (P2 og P4) og går ind af indgangen ved Knoldene V

Cykel: Der er cykelparkering ved hovedindgangene

Læs mere: ABC om Nyt SUND - Parkering

Kontor

I er velkomne til at benytte Nyt SUND's rammer og faciliteter i form af sofaer, tomme undervisningslokaler og studieceller. 

Derudover er I også velkomne til at besøge institutterne og evt. låne en ledig kontorplads. 

Find lokaler

Nedenfor under punktet "Undervisningslokaler på Nyt SUND" kan du finde oversigtskort samt forklaring til U-numre, etager osv. 

 

Vi har fokus på at optimere skemalægningen med inddragelse af de fagansvarlige. Afgørelsen af typen af undervisningsscenarie sker i samarbejde mellem studieledere, fagansvarlige og fakultetssekretariatet.

Vi har fokus på studenterperspektivet i forhold til:

 • Skemalogistik (at bevæge sig til/fra Klinikbygning og Nyt SUND)
 • Mindst mulig onlineundervisning  
 • Den onlineundervisning der er fordeles ud af hensyn til studietrivsel for de studerende

 

De enkelte undervisere anbefales at være opmærksomme på følgende ift. arbejdstilrettelæggelse:

 • Hvornår de skal undervise / søge om fri fra det kliniske arbejde
 • Hvor de skal undervise (Klinikbygningen, WP15, Campus/Nyt SUND – eller online) – i fald der eventuelt skal afsættes tid til transport. Du kan se undervisningslokalerne her
 • Om der er undervisningsgange, hvor der  er overlap eller hvor der ikke er afsat tid til lokationsskift (fx mellem Klinikbygningen og Campus). Dette gælder særligt undervisere, der underviser på forskellige fag/uddannelser, da skemalægningssystemet i de tilfælde ikke advarer om lokationsskift.

Giver skemaet udfordringer, så er det modulsekretærerne du skal henvende dig til.

 

Uanset om du underviser fysisk eller online, er der fokus på, at god support skal være nemt tilgængelig, så det ikke er teknikken, der giver dig problemer. 

EdHub er det sundhedsvidenskabelige fakultetets enhed for digital support til undervisning og yder support til fx opsætning og betjening af streamingudstyr, samt brug af digitale løsninger i relation til undervisningsaktiviteter. 

Her finder du kontaktformular til EdHub

Du kan se her, hvem der er en del af EdHub

Hvis udstyret ikke virker eller har du akut behov for support, så kan SDU IT kontaktes - 6550 8857 

Auditorier, holdlokaler, grupperum osv. 

Auditorier, holdlokaler og grupperum, brikserum, øvelseslaboratorier og dissektionssal. I Nyt SUND-bygningen finder du i alt 55 helt nye undervisningslokaler.

Her kan du se, hvordan de er fordelt og indrettet.

 

OBS

Vær opmærksom på, at der ikke forefindes stationære computere i undervisningslokalerne i Nyt SUND, og det dermed ikke vil være muligt at anvende USB-pen. Dette er et særligt opmærksomhedspunkt for de undervisere, der har benyttet sig af den stationære computer i WP25 Auditoriet.

I auditorierne 260/300/301 kan du ikke anvende en traditionel laserpointer på LED-skærmen. Brug Laserpoint-funktionen i PowerPoint, så alle kan se, hvor der peges. Dermed vil musen også kunne ses på begge skærme.  Alternativt: Invester i en Logitech Spotlight Plus Presenter eller tilsvarende, som virker på LED skærme.

 

Undervisningslokaler - SDU Maps

Undervisningslokalerne i Nyt SUND kan nu fremsøges på SDU Maps

 

Nyt SUND's undervisningslokaler - sådan finder du vej

Her følger en introduktion til, hvordan du nemt finder de nye undervisningslokaler på Nyt SUND.

Logikken i U-numrene

Undervisningslokalernes U-numre er først og fremmest navngivet efter etage, da hver etage har sine 100-numre:

 • 200-numre = stueetagen (Parterre)
 • 300-numre = 1. sal (Indgang fra Stenten på det oprindelige Campus)
 • 400-numre = 2. sal

På hver etage er 10’numrene dikteret efter bygningsafsnit. Bygningsafsnittene adskilles af de tværgående gang:

 • 10’erne = Mellem Skoven og Marken
 • 20’erne = Mellem Marken og Tveden
 • 30’erne = Mellem Tveden og Toften
 • 40’erne = Mellem Toften og Forten N  
 • 60’erne og 70’erne = Forten S og nedefter mod Koblingen til OUH

Hvis du altså skal finde lokale U324, findes det altså på ”1. salen” mellem gangene Marken og Tveden.

Der er arbejdet på at give de studerende de bedst mulige rammer. Studieledere, relevante studienævn og udviklingskonsulent Anne Mølgaard Nielsen samarbejder om at tilrettelægge undervisningen med fokus på:

 • Så meget fysisk undervisning i Klinikbygningen som muligt
 • Så meget fysisk undervisning på Nyt SUND som muligt
 • Mulig onlineundervisning med to scenarier: 1) Underviser sidder i et lokale i Klinikbygningen, og de studerende sidder sammen i et undervisningslokale på Nyt SUND 2) Underviser sidder i et lokale i Klinikbygningen, og de studerende sidder hjemme

 

Udover adgangen til Klinikbygningen forventer SDU også at kunne benytte auditorierne i WP15 (Store Auditorie, Lille Auditorie samt Kursussalen) indtil at patologerne m.fl. fraflytter bygningen. Dvs. fysisk undervisning i WP15 vil ligeledes have høj prioriteret.

 

Kontakt ved spørgsmål

Dorte Hansen, Studieleder Medicin

dohansen@health.sdu.dk

Kontakt ved spørgsmål

Anne Mølgaard Nielsen, Udviklingskonsulent SUND

amnielsen@health.sdu.dk

Læs mere:

Redaktionen afsluttet: 15.04.2024