Skip to main content
IRS - Ph.d. og postdoc Institutforum

Første IRS Ph.d. og Postdoc Institutforum var en succes. Ny dato for foråret er fundet

Tirsdag den 13. november stod i de ph.d.-studerendes og postdoc'ernes tegn, da knap 30 af dem var samlet i Odense Adelige Jomfrukloster til en eftermiddag med fokus på de yngre forskere ved IRS

Af IRS, Sanne Terp Nielsen, 12-12-2018

Formålet med arrangementet var at sætte fokus på netop den yngre forskergruppe. Arrangementet skulle bidrage til at få sat ord og handling på de ideer, tanker, barrierer og muligheder, livet som forsker giver, samt understøtte netværksdannelse på tværs.

God opbakning og positiv stemning

Temaet for det første IRS Ph.d. og Postdoc Institutforum var ”Første trin på forskerkarrierestigen”. Med åbne spørgsmål og ingen faste pladser undervejs lagde eftermiddagens program op til refleksion og gode gruppediskussioner på tværs af baggrunde og fagområder om de temaer og udfordringer, som de yngre forskere møder i hverdagen og livet som ph.d.-studerende eller postdoc.

Hvor langt kan vi komme, når vi trives?

Organisationskonsulent og psykolog ved SDU, Birgitte Aagaard Zethsen, rundede eftermiddagen af med oplægget: ”Hvor langt kan vi komme, når vi trives” med fokus på trivsel, godt og sundt arbejdsmiljø, arbejdsfællesskaber og work-life balance. 

Bestemt ikke sidste gang – ”Vi vil have mere af det …”

Arrangementet den 13. november var det første af sin slags i IRS-regi, men bestemt ikke det sidste. Arrangementet er blevet taget godt imod og mødt med interesse og opbakning. Grundstenene til et nyt institutforum for denne målgruppe er blevet lagt. Planlægningen er allerede godt i gang. Næste gang bliver et dagsarrangement torsdag den  16. maj 2019 med temaet: ”Pitch din forskning”  og et Mini Ph.d./Postdoc Cup.

På IRS' hjemmeside kan du læse mere om det første IRS Ph.d og Postdoc Institutforum. Her finder du også det idekatalog, som blev skabt på baggrund af dagen. 
Læs mere om det første IRS Ph.d. og Postdoc Institutforum


Ph.d. og Postdoc Institutforum

 

Redaktionen afsluttet: 12.12.2018