Skip to main content
Institutforum

IRS Institutforum forår 2022

Forårets IRS Institutforum løb af stablen mandag den 23. maj 2022. På programmet var det strategiske fokusområde: ”Forskning for alle sundhedsfaglige professioner” samt besøg af rektor Jens Ringsmose

Omkring 60 veloplagte IRS-ansatte mødtes i Odense til en dag med faglige og strategiske diskussioner, besøg af rektor Jens Ringsmose samt mulighed for at netværke med gode kolleger og samarbejdspartnere på tværs af regioner og sygehuse.

Dagen blev indledt med en kort præsentation af forskellige tilbud om kompetenceudvikling til IRS’ ansatte og forskningsenheder. Først blev SDU’s mentorprogram: Mentoring for Change præsenteret. IRS er pilottester på mentorprogrammet. Tilbuddet har blandt andet til formål at øge trivslen og karriereudvikling blandt de yngre forskere. Første hold starter op til august.

Læs mere om mentorprogram for yngre forskere  

Forskningslederne har også forskellige tilbud om kompetenceudvikling. Her blev tilbuddet LØFT præsenteret med input fra tidligere deltagere. LØFT har til formål at hjælpe den langsigtede strategiske indsats for forskningsenhederne på vej.

Læs mere om udviklingstilbuddet LØFT  

Læs mere om øvrige udviklingstilbud for forskningsledere

Workshops til forårets IRS Institutforum

Forskning for alle sundhedsfaglige professioner

Et af de strategiske indsatsområder for IRS i 2022-2023 er forskning for alle sundhedsfaglige professioner. En arbejdsgruppe er i gang med at afdække hvordan det ser ud med forskning og muligheder for forskning blandt andre sundhedsfaglige professioner end læger.

Professor Bibi Hølge-Hazelton og klinisk professor Torben Knudsen præsenterede arbejdet frem til nu. Og efterfølgende blev diskussionen givet fri i en workshop. For hvilke anbefalinger kan man give til ledere, som ønsker at oprette eller styrke et forskningsmiljø hvor forskere med sundhedsvidenskabelig professionsbaggrund er sidestillet med andre forskere?

Diskussion blev taget i grupper, og en række ideer og forslag blev præsenteret – blandt andet et øget fokus på tværfaglighed for at få flere vinkler med, men også at arbejde målrettet med karriereplaner for netop denne gruppe. Der bliver udarbejdet et notat med de forskellige input, som vil indgå i det materiale, som kommer til at blive præsenteret på IRS Forskningslederseminar i januar 2023.

Workshops til forårets IRS Institutforum

SDU på vej mod 2030 – besøg af rektor Jens Ringsmose

Dagens faglige program blev rundet af med besøg af SDU’s rektor Jens Ringsmose. Han har besluttet at besøge samtlige institutter på SDU. Dels for at lære mere om det SDU, han leder, men også for at få præsenteret sine tanker om fremtiden for universitetet.

- Det er enormt nyttigt at se, hvad SDU også er. Jeg får en masse feedback, refleksioner og ideer med tilbage. Jeg får også mulighed for at kunne sige lidt om, hvordan vores rammevilkår kommer til at se ud, og hvordan jeg forestiller mig, at vi skal sætte en kurs. De fleste foretrækker at vide, hvor ledelsen gerne vil hen, siger Jens Ringsmose.

Dagen blev på bedste vis sluttet af med tapas og netværksdannelse i Cortex Park.

Sæt kryds i kalenderen – kommende IRS-arrangementer

IRS Institutforum efterår: 30. november 2022

Seminar for forskningsledere: 30.-31. januar 2023

IRS Institutforum i 2023 kommer til at ligge i henholdsvis maj og november måned

Mentorprogram for yngre forskere - Mentoring for change

Et særligt tilrettelagt mentorprogram med fokus på karriereudvikling, ligestilling, diversitet og organisatoriske udfordringer

Læs mere

LØFT

Formålet med LØFT er at begynde en langsigtet strategisk fokuseret indsats for at øge forskningsgruppens forskningskvalitet. LØFT er specielt målrettet erfarne forskningsledere.

Læs mere

Notat: Sundhedsvidenskabelige professioner* ved Region Syddanmark, Region Sjælland og SDU

*Sygeplejerske, jordemoder, radiograf, bioanalytiker, fysioterapeut og ergoterapeut med overbygning til kandidatgrad og efterfølgende ph.d.-grad. Maj 2022

Hent notatet (PDF)

Redaktionen afsluttet: