Skip to main content
LUS på IRS

Implementering af LUS-koncept på IRS

IRS introducerer et nyt koncept – et LUS koncept - Leder-Udviklings-Samtale.

Hvad er LUS konceptet?

LUS konceptet er et værktøj til at understøtte udviklingen i den enkelte forskningsenhed og arbejdet med opbygning af bæredygtige forskningsmiljøer. 
Værktøjet har fokus på løbende ledelsesudvikling – både udvikling af forskningslederens egen ledelse og på den baggrund udvikling af forskningsenheden samt miljøet i enheden.
Med konceptet skabes et rum til konstruktiv feedback, som udgør et kerneelement i denne proces.

Formålet med LUS

LUS introduceres og implementeres med det formål at sikre, vi lykkes med at skabe bæredygtige forskningsmiljøer via løbende strategiudvikling.
Det er derfor vigtigt, at LUS er tilpasset og tager udgangspunkt i situationen i det enkelte forskningsmiljø.

Målgruppe og deltagere i LUS processen

LUS konceptet gælder for ledere af forskning på IRS. Dvs. koordinerende forskningsledere (KFL) og forskningsledere (FL), som står i spidsen for en IRS forskningsenhed. Samtidig lægger LUS op til, at afdelingsledelser inddrages i den gensidige forventningsafstemning, der afvikles forud for selve LUS samtalen.

Hvornår?

Konceptet rulles ud og implementeres med opstart pr. februar/1. kvartal 2021.
LUS med de enkelte forskningsledere skal planlægges og afvikles lokalt på de enkelte sygehuse så vidt muligt i løbet af februar og marts 2021.

LUS-koncept på IRS

LUS på IRS På IRS arbejder vi med LUS - Leder-Udviklings-Samtale.

LUS-konceptet er et værktøj til at understøtte udviklingen i den enkelte forskningsenhed og arbejdet med opbygning af bæredygtige forskningsmiljøer.

LUS på IRS

Redaktionen afsluttet: