Skip to main content
Forskning

"Det skal fungere i jeres hverdag"

Klinisk professor ved Ortopædkirurgisk afdeling, Sydvestjysk sygehus og IRS Niels Wedderkopp har afholdt forskningseftermiddag for personalet på ortopædkirurgisk afdeling.

Forskning skal være en del af hverdagen

Klinisk professor ved Ortopædkirurgisk afdeling, Sydvestjysk sygehus og IRS Niels Wedderkopp har afholdt forskningseftermiddag for personalet på ortopædkirurgisk afdeling. Han ved af erfaring, at det er vigtigt, at forskningen er en del af hverdagen for, at det bliver en succes. Han har derfor sat sig for at klæde alle i afdelingen på – fra sekretærer og sygeplejersker til læger – til at vide, hvilken forskning der er i gang, hvorfor den foregår og hvordan det går.

Dagen bliver skudt i gang med en gennemgang af de aktuelle og kommende forskningsprogrammer. Niels starter med at berolige: ”Jeg skal nok komme ind på, hvordan vi får tid til det, og hvordan vi gør det” Han er nemlig godt klar over, at en af bekymringerne tit er: ”Hvordan skal vi nå det i en travl hverdag?”.

Patient Reported Outcome

En stor del af den forskning, som foregår under IRS på ortopædkirurgisk afdeling, kræver, at personalet er med. Afdelingen er nationalt testcenter for PRO (Patient Reported Outcome – se faktaboks). Det er altså afdelingens personale i form af sekretærer og sygeplejersker, som klæder patienterne på til at udfylde spørgeskemaerne.

"Det er interessant at blive informeret om, hvad der bliver forsket i på det ortopædkirurgiske område - særligt når vi i afdelingen bliver implementeret i projekterne. Jeg mener, at det er relevant for plejepersonalet på afdelingen at deltage i forskningseftermiddagen" - Tina Andersen, Sygeplejerske Ortopædkirurgisk sengeafsnit

Den type forskning, som de udfører på ortopædkirurgisk afdeling går godt i spænd med IRS’ vision; nemlig at sørge for at klinik og forskning er tæt forbundet, og at patienterne inddrages hele vejen.

Ved hjælp af spørgeskemaerne kan læger og sygeplejersker i afdelingen lettere opfange udfordringer eller problemer, som de skal tage hånd om – og dermed give patienterne et bedre resultat. Det giver dog også mulighed for at sikre de dele af forløbet, som fungerer godt.
Sydvestjysk Sygehus - hovedindgangen

Udenlandske samarbejdspartnere

Niels Wedderkopp har dagen før afholdt en større forskningskonference med en længerevarende og succesrig børnekohorte – CHAMPS - han har været med til at starte op i Svendborg kommune. Han har derfor inviteret nogle af sine internationale samarbejdspartnere med, så afdelingens personale også kan blive klogere på denne del af forskningsområdet. Niels Wedderkopp fortæller om projektet, og derefter kommer Ian Shrier på. Han er adjungeret professor ved IRS-Center Sydvestjylland, Ortopædkirurgisk afdeling. Han fanger tilhørerne med et vedkommende oplæg om forskning: For hvad er det vi måler? Måler vi det, vi tror vi gør, eller forsøger vi at sammenligne æbler og appelsiner?

Forskning til gavn for patienterne

Niels Wedderkopp runder af med at vende tilbage til, hvordan afdelingens mål og midler hænger sammen med forskningsstrategierne, samt hvordan det kan lade sig gøre at nå det hele i hverdagen, og hvordan det tilfører afdelingen værdi. Han beskriver også, hvilken betydning den kommende kandidatuddannelse for læger kommer til at få for afdelingen og forskningen.

Niels Wedderkopp slutter dagens faglige program med ordene: ” Jeg vil gerne gentage det her arrangement en gang om året, så vi kan få fortalt hinanden, hvad vi går og laver. Målet er, at al forskning er en del af den daglige drift – til gavn for patienterne”.

Er du interesseret I flere eksempler på tværfaglig og tværvidenskabelig forskning ved IRS, så læs mere under Om instituttet

 

Niels Wedderkopp
Niels Wedderkopp

Forsker-CV

Faktaboks: Patient Reported Outcome (PRO)

Patient Reported Outcome - data, som rapporteres direkte af patienten, som de opleves. Kan for eksempel bestå af spørgeskemaer, som patienten besvarer inden en læge- eller sygeplejerskekonsultation. Svarene kan bruges til for eksempel at få fokus på, hvad der fylder for patienterne, og hvad der skal være omdrejningspunkt for konsultationen, men kan også bruges til at evaluere på tiltag og smerter. Svarene kan anvendes i forskningsøjemed.

Faktaboks: CHAMPS - Svendborgprojektet

Børnekohorte, som Niels Wedderkopp har været med til at starte op. Det oprindelige formål med projektet var at undersøge effekten af ekstra idrætstimer hos folkeskoleelever i Svendborg kommune. Projektet er undervejs blevet udvidet til ikke kun at undersøge effekten på det generelle fysiske aktivitetsniveau, forekomst af skader og lignende til også at se på syn, hørelse, kognitiv og akademisk præstation. Projektet er et prospektivt interventionsstudie. Projektet er foregået ad flere omgange,  og man håber at have finansiering og ansøgninger på plads til at starte CHAMPS IV i foråret 2020.

Redaktionen afsluttet: 21.10.2019