Skip to main content
Navne

Professor emeritus Egon Stenager fylder 70 år

Søndag den 12. september 2021 fylder professor emeritus Egon Stenager 70 år. Egon Stenager er tilknyttet Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU

Professor Emeritus Egon Stenager har rod i det lille Skibet sogn, hvor hans slægtninge har boet i århundreder. Han blev student i Vejle, cand. med. i Århus, læge i Forsvarets lægekorps og speciallæge i neurologi i Odense.

Herefter har han varetaget funktioner som overlæge, administrerende overlæge, klinikchef, forskningsleder og centerforskningsleder i den nuværende region Syddanmark med det formål, at sikre borgerne med neurologiske sygdomme behandling på et internationalt niveau ved hjælp af forskning, uddannelse af personale samt aktiv inddragelse af patienterne.

I forskningen har Egon Stenager opbygget to forskningsenheder og deltaget i forskning inden for eget speciale og tilgrænsende områder, men med mest vægt på multipel sclerose, hvor han tidligt oprettede en MS klinik i Esbjerg og udvidede til den samarbejdende Sydjysk Scleroseklinik omfattende tre klinikker.

Forskning og Dansk Scleroseregister

Forskningsmæssigt har Egon Stenager deltaget i nationale og internationale undersøgelser, hvilket har betydet, at multipel sclerose nu kan medicinsk behandles, at den er bedre diagnostisk afgrænset og at patienterne har fået redskaber til at selv at tage ansvaret for behandling og gøre en aktiv træningsindsats.

Egon Stenager har i en årrække brugt aftener og weekender på arbejdet med Det Danske Scleroseregister for at sikre valide data til forskning samt inspirere til epidemiologisk forskning. Via lokale, regionale, nationale og internationale fora har han deltaget i det akademiske arbejde med at bedre vilkårene for de sygdomsramte, opbygge nye forskningscentre og rådgive myndigheder om nye medicinske behandlinger.

Derudover har Egon Stenager startet opbygning af et lokalt forskningsmiljø i Sønderjylland. Forskningsmæssigt har han sammen med ægtefællen Elsebeth Stenager initieret og videreført forskning i selvmord hos patienter med fysiske sygdomme.

Vejleder og mentor

Uddannelsen af læger og forskere har været varetaget via funktion som uddannelsesansvarlig overlæge, aktiv i Hedeneurologisk Selskab, kursustilrettelæggelse, mangeårig inspektor for Sundhedsstyrelsen og censor ved bachelor- og kandidatuddannelser indenfor sundhedsfagene. Han er særlig sagkyndig i Retslægerådet.

Igennem en årrække har Egon Stenager endvidere været aktiv vidensformidler i patientforeninger.

Det, der har givet Egon Stenager størst glæde har været at være vejleder og mentor for unge, der er vedblevet at arbejde som aktive forskere og dygtige klinikere. Han er fortsat aktiv som forsker med samarbejde med nevøen professor Ulrik Dalgas, Århus, regionale, nationale og internationale samarbejdspartnere.

Professor emeritus Egon Stenager

Desuden bidrager han med skriverier om historiske, kulturelle muligheder og livsvilkår i små samfund for at vise, at de har lige så stor værdi som selvpromoverende ”billetsælgere” i store enheder.

Han er gift med klinisk professor Elsebeth Stenager. De har fire børn og fire børnebørn.

Dagen fejres ikke, da han med egne ord ”endnu ikke har gjort sig fortjent til det”.

Redaktionen afsluttet: 08.09.2021