Skip to main content
DA / EN
IRS Esbjerg og Grindsted Sygehus

Bedre behandling af dehydrerede patienter

Er det bedst at drikke væske eller få væsken via et drop, når man er dehydreret? Det vil forskere fra Syddansk Universitet nu undersøge.

Af Nana Olejank Hansen, , 11-06-2024

En af de mest anvendte behandlinger på sygehuse landet over er væskebehandling. En hyppig årsag til indlæggelse i akutmodtagelsen er væskemangel, som oftest behandles med væskeindgift gennem blodkarrene i stedet for at bede patienten om at drikke væske (oral væskebehandling).

Men hvad er egentlig bedst? Det vil forskere fra Syddansk Universitet nu undersøge med en bevilling fra Region Syddanmark.

-Vi ønsker at undersøge:  1) den fysiologiske respons i kroppen, når man drikker væske i stedet for intravenøs behandling, 2) hvor mange patienter kan samarbejde til at drikke den ordinerede mængde, og 3) om administration af væske oralt er muligvis bedre for patienternes forløb. På den måde vi vil sammenligne effekterne af de to væskebehandlinger, forklarer Peter Biesenbach, klinisk lektor ved Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.

Projektet er en del af bevægelsen ”Test Hverdagen”, hvor forskerne undersøger, om det vi gør til dagligt overhovedet virker eller er nødvendigt. Dette sker for at sikre, at patienterne modtager den bedst mulige behandling tilpasset den enkeltes situation i mødes med sundhedsvæsenet.

Hvis projektet viser at oral væskebehandling er et godt alternativ til væskebehandling indgivet i en blodåre, kan det få en positiv indflydelse på patienternes indlæggelsesbehov og/eller indlæggelsestid.

Ændringen i indlæggelsesbehovet og/eller indlæggelsestiden kan også få en samfundsmæssig betydning, hvor der kan frigives ressourcer, som ellers ville have været anvendt i forbindelse med intravenøs væskebehandling.

Hvad er dehydrering?

Vand udgør cirka 2/3 af vægten hos en voksen person. Normalt er der balance mellem mængden af vand, man indtager og udskiller. Dehydrering er, når kroppen indeholder for lidt vand. Det kan for eksempel være på grund af sygdom som diarre eller feber, men det kan også være på grund af hårdt fysisk arbejde eller meget varmt vejr.

Kilde: Sundhed.dk

Mød forskeren

Peter Biesenbach er klinisk lektor og forskningsleder ved Forskningsenhed for Akutmedicin på Esbjerg og Grindsted Sygehus, Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU. Foto: Esbjerg Sygehus.

Kontakt

Om bevillingen

  • Bevillingen er fra Region Syddanmarks pulje for Fri og Strategisk forskning 2024
  • Bevillingen er på 996.000 kr.
  • Projektperiode: Juni 2024 - Maj 2027
Redaktionen afsluttet: 11.06.2024