Skip to main content
Navne

Jon Stone - adjungeret professor i Funktionelle lidelser

Institut for Regional Sundhedsforskning har fået tilknyttet professor Jon Stone som adjungeret professor i et kombineret neurologisk og psykiatrisk adjungeret professorat

Af IRS, 20-12-2018

Jon Stone er tilknyttet IRS Center Sønderjylland under enhederne: Den Fokuserede Forskningsningsenhed i Neurologi samt Den Fokuserede Forskningsenhed i Psykiatri. Tilknytningen sker i forhold til forskningen i funktionelle lidelser samt i forhold til et tværsektorielt projekt om psykosomatik, hvori de to forskningsenheder og almen praksis indgår. Det er hensigten, at Jon Stone, som medlem af forskergruppen i de to fokuserede enheder, skal bidrage i forhold til protokolskrivning, være medansøger på økonomiske ansøgninger samt udveksling af studerende.

Jon Stone får Klinisk Professor Egon Stenager og Klinsk Professor Elsebeth Stenager som kontaktpersoner for henholdsvis Den Fokuserede Forskningsenhed i Neurologi og Den Fokuserede Forskningsenhed i Psykiatri

Jon Stone er tilknyttet i perioden 01.01.2019 - 31.12.2023 med titlen: ”Adjunct professor in functional disorders in neurology”

Redaktionen afsluttet: 20.12.2018