Skip to main content
DA / EN
Adjungeret professor

Ny adjungeret professor ved IRS Friedemann Paul

Friedemann Paul, professor på Charité Universitätsmedizin Berlin, Tyskland, er pr. 1. marts blevet udnævnt som adjungeret professor ved Center for Neurologisk Forskning, NSR Sygehuse, Slagelse, og Institut for Regional Sundhedsforskning.

Professor Friedemann Paul er leder af den neuroimmunologiske klinik ved Experimental and Clinical Research Center, en fælles translationel forskningsfacilitet, der drives af Charité Universitetshospital og Max Delbrück Center for Molecular Medicine, Berlin. Desuden er han co-chair for Charités Clinical and Experimental Multiple Sclerosis Research Center. Hans forskning fokuserer på neurodegeneration og neurobeskyttelse ved multipel sklerose (MS) og neuromyelitis optica spektrumforstyrrelser, neurologiske komplikationer til kronisk inflammatorisk tarmsygdom, diagnostiske værktøjer inden for billeddiagnostik (OCT, MRI, ultralyd) samt sammenhængen mellem strukturelle skader og dysfunktion i det visuelle system såvel som kognition i MS og relaterede tilstande.

Samarbejdet forventes at øge båndet til Charité Universitetshospital og vil muliggøre udveksling af unge forskere. Professor Friedemann Paul vil i en 5 års periode besøge Danmark for at deltage i fælles forskningsprojekter, holde foredrag og give råd og vejledning om igangværende og nye forskningsprojekter, udtaler professor Nasrin Asgari, som har besøgt Charité flere gange, og hver gang har niveauet af videnskabelig og klinisk professionalisme imponeret hende.

Friedemann Paul udtaler følgende om hans forventninger til samarbejdet:
”Jeg ser frem til at uddybe det frugtbare videnskabelige samarbejde mellem Syddansk Universitet og Charité Universitetshospital Berlin, især inden for retinal billeddannelse - en teknologi, der har stort potentiale for forskning og klinisk styring af patienter med forskellige lidelser ”

 

Friedemann Pauls baggrund

Friedemann Paul afsluttede sin medicinske uddannelse i Berlin og blev specialist i neurologi i 2003 og har været overlæge på Charité fra 2004. Fra 2010 var han leder af Neuroimmunologi-klinikken i Buch, en forstad til Berlin. Fra 2011 til 2016 var Paul professor i neurologi ved NeuroCure Clinical Research Center of Charité. I 2016 blev han fast professor i klinisk og eksperimentel neuroimmunologi ved Charité. I 2018 blev han videnskabelig direktør (fungerende) for Experimental and Clinical Research Center (ECRC). I 2020 blev han udnævnt til vicedekan for forskning ved Charités fakultet for medicin.

Han har været involveret i en række videnskabelige aktiviteter, herunder MS-underudvalg for European Neurological Society (ENS) (siden 2008), medlem af redaktionsrådet for EPMA Journal (siden 2009), associate editor af “Neurology: Neuroimmunology and Neuroinflammation” (siden 2015) og medicinsk konsulent for EU-forskningsprogrammer for sjældne sygdomme (E-RARE) (siden 2016).
Han er forfatter til mere end 500 peer-reviewede artikler. Han har fået tildelt flere større forskningsstipendier. Hans H-indeks er 60 (Thompson-Reuter), antal citationer ca. 13.100, og interessen for hans publikationer er stadig stigende.

Den nye tilknytning som adjungeret professor vil blive fejret ved et tiltrædelsesseminar senere i år.

Adjungeret professor Friedemann Paul
Paul Friedemann
Redaktionen afsluttet: 17.05.2021