Skip to main content

Præ-ph.d.-kursus ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kurset henvender sig primært til studerende, der påtænker at søge om optagelse, eller er under indskrivning på ph.d.-studiet. På kurset vil du få en grundlæggende introduktion til administrative og akademiske værktøjer, samt vejledning- og hjælpefunktioner i organisationen, som kan anvendes i forberedelsen og udformningen af ph.d.-ansøgningen.

Programmet består af to hoveddele. Den ene del omhandler de praktiske forhold vedrørende ph.d.-uddannelsen, og den anden del består af et lynkursus omhandlende de store akademiske aspekter af ph.d.-uddannelsen, dvs. selve ph.d.-projektet. En række erfarne og indsigtsfulde personer vil give nogle grundlæggende og meget nødvendige oplæg på en række emner omfattende bl.a. etiske principper, litteratursøgning, forskningsdesign og forskningsprocessen mm. Læs mere i det endelige kursusprogram som lægges ud på instituttets hjemmeside september 2024.

Program:

Program følger

Dato og sted:

Mandag den 28. - onsdag den 30. september 2024 (begge dage inklusive).

Syddansk Universitet, 5000 Odense –  lokaler annonceres senere.

Kursusafgift:

Det er gratis at deltage for kommende eller netop optaget ph.d.-studerende på Klinisk Institut og Institut for Regional Sundhedsforskning. 

Der serveres kaffe/te formiddag og eftermiddag

ECTS point:

Ved deltagelse i hele kurset opnås 1,8 ECTS point

Tilmelding og yderligere information

Kontakt venligst Lene Ververs

lververs@health.sdu.dk

Sidst opdateret: 02.07.2024