Skip to main content

Tre nye forskningsprojekter på Institut for Idræt og Biomekanik modtager støtte fra Novo Nordisk Fonden

Institut for Idræt og Biomekanik (IOB) er flot repræsenteret i en række af i alt ni projekter, der netop har modtaget støtte fra Novo Nordisk Fonden.

Fonden uddeler 60 millioner kroner til forskningsprojekter og initiativer, der har fokus på at skabe mere fysisk aktivitet hos børn - og derved bidrage positivt til deres sundhed, livskvalitet og muligheder for læring.

IOB er repræsenteret i tre af projekterne, og det skaber glæde hos institutleder Jens Troelsen:

- Vi er som forskningsinstitution meget optagede af at medvirke til at fremme børns sundhed og trivsel. Derfor er vi naturligvis stolte over, at vores forskere står så stærkt i billedet i denne sammenhæng, siger han.

- Bevillingerne viser spændvidden af det arbejde, der foregår på instituttet; med støtten får vores forskere mulighed for at skabe mere praksisnær viden om værdien af leg og fysisk aktivitet i både børnehaver, i skolen og i naturen.

Børnehavebørn skal bruge bolden

Lektor og centerleder Lars Breum Christiansen fra IOB’s forskningsenhed Active Living er hovedansøger i projektet ’Børnehavebørn bruger bolden’, der skal udvikle evidensbaserede løsninger til, hvordan leg og aktivitet med bold kan fremme tre til seksårige børns bevægelse.

Projektet har et særligt fokus på, hvordan inkluderende bevægelseslege og aktiviteter med bolde i dagtilbud både kan styrke børns bevægelsesglæde og deres motoriske udvikling og færdigheder med henblik på at give alle børn de bedste muligheder for et aktivt børneliv.

’Børnehavebørn bruger bolden’ støttes med godt 4.8 kroner og projektgruppen består af medarbejdere fra FIIBL, Institut for Idræt og Biomekanik på SDU, UCSYD, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole samt Danmark Idrætsforbund

Innovativ idrætsundervisning i folkeskolen

Professor og forskningsleder Peter Krustrup fra IOB’s forskningsenhed ’Sport og Sundhed’ er ansvarlig for projektet ’FIT FIRST FOR ALL’ - et skolebaseret motionskoncept, der skal udbredes til 22.500 skoleelever i alderen seks til 16 år.

FIT FIRST FOR ALL er sjov, inkluderende og intens bevægelsesundervisning via 23 idrætsgrene.

Projektet vil blive gennemført i et tæt samarbejde mellem Syddansk Universitet, Danmarks Idrætsforbund, Team Danmark og 23 specialidrætsforbund og støttes af fonden med godt 7.4 millioner kroner.

Unge på Fyn skal bevæges af og i naturen

Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget en bevilling på godt 9.8 millioner kr. til at gennemføre projektet NATUR-lig dannelse, som handler om at lære børn at bevæges af og i naturen.

Heraf er afsat 2.4 millioner kr. til en forskningsdel, der varetages af IOB’s Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) ved lektor og centerleder Evald Bundgaard Iversen.

I projektet vil Faaborg-Midtfyn Kommune skabe unikke udendørs fritidstilbud til 12-16-årige for derigennem at øge deres fysiske og mentale sundhed. Projektet handler om kropslighed, bevægelsesglæde og oplevelser i fællesskab med andre i understøttende miljøer.

Projektet varer i fire år og involverer også Øhavsmuseet Faaborg, Tarup-Davinde I/S, Outdoor Sydfyn, Geopark Det Sydfynske Øhav. I spidsen for projektet står teamleder i Faaborg-Midtfyn Kommune Theis Bavnhøj Hansen.

Foto: Bo Kousgaard

Redaktionen afsluttet: 12.10.2022