Skip to main content
DA / EN

Ny forskning i bevægelse skal gøre danskerne mere aktive

Forskere fra Syddansk Universitet har modtaget støtte fra Nordea-fonden til at videreføre den nationale måling ’Danmark i Bevægelse’ og blive klogere på børn, unge og voksnes bevægelsesvaner. Målet er at skabe et mere fysisk aktivt Danmark.

Det er vidt forskelligt, hvor meget vi bevæger os – og hvordan. Nogle cykler til arbejde, andre løber, dyrker yoga eller går til badminton, og nogle graver have eller svinger støvsugeren.Nu går forskere ved Syddansk Universitet i gang med en ny runde af den store, nationale måling ’Danmark i Bevægelse’, der i efteråret 2020 blev besvaret af hele 163.000 voksne borgere.

Undersøgelsen udvides med et nyt væsentligt element; denne gang indsamles også data på børn og unges bevægelsesvaner.

Nordea-fonden støtter projektet med 17,8 mio. kr., som udgør langt størsteparten af det samlede budget på 19,5 mio. kr.

Vil skabe ændringer i samfundet

Projektejer for ’Danmark i Bevægelse’ Karsten Elmose-Østerlund, lektor på Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet, forklarer, at ’Danmark i Bevægelse' har til formål at skabe en reel forandring i samfundet:

- Vores ambition er at overføre viden direkte til de organisationer og kommuner, der har et ansvar for fremme af bevægelse. Ved at tilbyde resultater og viden på nationalt og lokalt niveau ønsker vi at styrke indsatsen for at fremme bevægelse og gøre en konkret forskel i borgernes liv i alle landets kommuner, siger han.

I undersøgelsen vil der blive indsamlet en detaljeret viden om bevægelsesvaner, som ikke findes i andre nationale undersøgelser, og forskerne vil udarbejde konkrete, forskningsbaserede anbefalinger til fremme af bevægelse i hele Danmark. Det handler ikke blot om idræt og motion - også rengøring, havearbejde, gåture, cykling til supermarkedet mv. tæller med.

- Vi kommer til at indsamle og analysere data i en hidtil uset skala, forklarer projektleder Jens Høyer-Kruse.

- Vores mål er at forstå de komplekse faktorer, der påvirker bevægelsesvaner hos forskellige befolkningsgrupper – både det, der motiverer, og det, der udgør barrierer. Undersøgelsen vil gøre os i stand til at identificere nøgleområder, hvor vi kan gøre en mærkbar forskel i befolkningens sundhed og trivsel, påpeger han.

Undersøger hvad der motiverer os

Forskningsprojektet omfatter to hovedstudier med i alt seks dele, der blandt andet inkluderer spørgeskemaundersøgelser blandt børn, unge og voksne studier af kommunale bevægelsespolitikker samt casestudier af forskellige indsatser for bevægelsesfremme i udvalgte kommuner.

Til sammen giver de mange forskellige studier forskerne mulighed for at forstå, hvad der motiverer fx forskellige aldersgrupper og forskellige socialøkonomiske grupper til at være mere fysisk aktive.

- Danmark i Bevægelse 2025 kommer til at kortlægge danskernes bevægelsesvaner på både lokalt og nationalt plan – og vi får nu også en særlig viden om børn og unges fysiske aktivitet. Samtidig vil projektet afføde en masse ny viden, der kan gøre det nemmere for kommuner og foreninger at skræddersy tilbud, der kan motivere flere til at bevæge sig, fortæller uddelingschef Christine Paludan-Müller fra Nordea-fonden.

- Det arbejde vil vi gerne bakke aktivt op om hos Nordea-fonden, så vi sammen kan forløse ambitionen om at skabe flere aktive fællesskaber, siger hun.

Den nye viden samles i en database til gavn for alle

Kommunikation og videndeling er en central del af ’Danmark i Bevægelse 2025’, og formidlingen af resultaterne vil blive målrettet til kommuner, organisationer og aktører inden for bevægelsesfremme.

Samtidig bliver der udviklet inspiration og anbefalinger til den brede befolkning.

Derudover vil en online database give adgang til indsamlede data om danskernes bevægelsesvaner for alle landets borgere, organisationer og beslutningstagere.

Fakta om Danmark i Bevægelse 2025

Danmark i Bevægelse er den største danske måling af bevægelsesvaner. Den omfatter flere forskellige undersøgelser, bl.a. en spørgeskemaundersøgelse, der sendes ud i 2025 til op imod 800.000 børn, unge og voksne via e-Boks.

  • Resultaterne gøres op kommune for kommune og indgår i en database, som kommuner og organisationer kan bruge, når de ønsker viden til bevægelses- og sundhedsindsatser.
  • Projektet foregår i 2024-28 og udføres af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet.
  • Nordea-fonden støtter projektet med knap 17,8 mio. kr.
  • Undersøgelsen bygger oven på resultaterne fra første gang, ’Danmark i Bevægelse’ blev udført: I efteråret 2020 besvarede 163.000 danskere på +15 år et spørgeskema om deres bevægelsesvaner.
  • Resultater fra den nye del af undersøgelsen vil blive formidlet i løbet af 2026.

Læs mere: www.danmarkibevægelse.dk

Foto: Jens Astrup


Kontakt

Karsten Elmose-Østerlund, lektor og projektejer,
Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC)
Syddansk Universitet
Mobil: 21 35 62 94
E-mail: kosterlund@health.sdu.dk

Jens Høyer-Kruse, projektleder,
Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC)
Syddansk Universitet
Mobil: 21 35 61 36
E-mail: jhkruse@health.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 29.11.2023