Skip to main content

Nu begynder Danmarks største måling af, hvordan vi bevæger os

400.000 danskere over hele landet modtager nu et spørgeskema i e-Boks om deres bevægelsesvaner fra forskningsprojektet Danmark i Bevægelse.

Er du mest til sofahygge eller cykelture? Hver 10. voksne borger i landet bliver nu spurgt om, hvordan og hvornår de bevæger sig, og hvorfor.  Det sker i den hidtil største nationale måling af vores bevægelsesvaner, forskningsprojektet Danmark i Bevægelse, som forskere fra Syddansk Universitet (SDU) står bag.

Nogle bevæger sig især for sundhedens skyld, andre for velværets eller for det sociale samvær, der følger med træningen på et idrætshold eller gåturen med en god ven. Men der er også mange, der ikke bevæger kroppen ret meget.

Spørger danskerne i alle landets kommuner

Nu vil forskere fra Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet undersøge, hvad der motiverer os til at bevæge kroppen, hvad enten det drejer sig om græsslåning i haven, cykelturen til job eller badminton i idrætsklubben. Den viden er nemlig forudsætningen for, at flere kan få et mere aktivt liv.

Undersøgelsen er støttet af Nordea-fonden og gennemføres i alle 98 kommuner. I hver kommune vil den give et billede af borgernes bevægelsesvaner og bidrage med forklaringer på forskellene.

Når resultaterne foreligger, vil forskerne give hver eneste kommune gode råd om, hvad der kan gøres netop hos dem for at skabe mere bevægelse.

Svar på spørgsmål og vind 10.000 kr

400.000 voksne på over 15 år modtager spørgeskemaet 19. oktober 2020 i deres e-Boks. Er du en af dem, kan du vinde én af de otte præmier på hver 10.000 kr, hvis du indsender dine svar.

Professor Bjarne Ibsen fra SDU’s Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund for står i spidsen for undersøgelsen:

- Danmark i Bevægelse vil give en ny og detaljeret viden om, hvordan og hvor meget vi mennesker bevæger os, og hvad der motiverer og begrænser os, siger han.

Værdifuldt redskab for fremtidens indsatser

Mange forskellige typer data kobles sammen i undersøgelsen. Oplysninger om adfærd og motiver hos borgerne sættes sammen med data om de muligheder for fysisk aktivitet, der findes i hver enkelt kommune, fx cykelstier, idrætsanlæg, grønne områder og natur som skove og strande.

På den måde opstår der et Danmarkskort over potentialet for at få flere i gang med at bevæge sig mere.- Vi vil gerne give nogle konkrete pejlemærker for, hvad der skal til, for at flere bliver aktive. Er det flere cykelstier? Åbne kunstgræsbaner? Flere grønne områder med bænke og toiletter? Løbestier i tilknytning til idrætsanlæg? Det er noget af det, vi undersøger i Danmark i Bevægelse, fortæller Bjarne Ibsen og tilføjer, at undersøgelsen bliver et værdifuldt værktøj til at prioritere og planlægge fremtidens indsatser for at skabe et Danmark i Bevægelse.

Forskningen viser, at fysisk aktivitet forebygger livsstilssygdomme og for tidlig død. Selv en smule mere fysisk aktivitet i hverdagen har en god virkning på mange sygdomme og på den almene sundhed. Fysisk aktivitet og bevægelse har også stor betydning for det sociale liv og sammenhængskraften i lokalsamfundet.

Fotos:  Jens Astrup og Nadia Elida Aamand


Kontakt

Bjarne Ibsen, professor
Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund
Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
Tlf. 2728 9904.
Mail: bibsen@health.sdu.dk.

Jens Høyer-Kruse, adjunkt
Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund
Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet
Tlf. 2135 6136.
Mail: jhkruse@health.sdu.dk

Om undersøgelsen

  • Danmark i Bevægelse er den hidtil største nationale måling af vores bevægelsesvaner.
  • Målingen omfatter flere forskellige undersøgelser, bl.a. en spørgeskemaundersøgelse, der sendes ud til 400.000 unge og voksne via e-Boks.
  • Resultaterne gøres op kommune for kommune, så man lokalt kan bruge resultaterne konkret i planlægningen.
  • Projektet løber fra 2019-22 og udføres af Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet med professor Bjarne Ibsen i spidsen.
  • Projektet er støttet af Nordea-fonden med 12 mio. kr.

Læs mere: www.danmarkibevægelse.dk

Redaktionen afsluttet: 19.10.2020