Skip to main content

Ny rapport om mental sundhed i dansk elitesport

Hvordan står det til med danske eliteatleters mentale sundhed? Det spørgsmål forsøger forskere fra Syddansk Universitets Institut for Idræt og Biomekanik at belyse i undersøgelsen ”Mental sundhed i dansk elitesport”, som blev gennemført i 2019.

Formålet med undersøgelsen var at kortlægge danske eliteatleters mentale sundhed på tværs af sportsgrene og at undersøge, hvilke faktorer der influerer på mental trivsel.

Rapporten er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift ‘Psychology of Sport & Exercise’ vol. 52. Den engelske titel er  ”To Flourish or Languish, that is the question: Exploring the mental health profiles of Danish elite athletes”.

Her finder du den videnskabelige publikation.

Her kan du hente en opsummering af forskernes konklusioner skrevet på dansk (PDF).


Foto: Colourbox

Redaktionen afsluttet: 25.11.2020