Skip to main content

Fodbold er medicin for kvinder med prædiabetes

Fodboldtræning har markante positive effekter på en række markører for hjertekredsløbssundhed - også for kvinder, der ikke tidligere har spillet fodbold.

Det er i dag velkendt, at fysisk træning er en hjørnesten i den ikke-farmakologiske forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme som forhøjet blodtryk, type 2 sukkersyge og knogleskørhed. Taget i betragtning af, at mange idrætsaktiviteter er populære og giver intens, varieret træning, er det interessant at studere effekten af forskellige idrætsgrene for patienter.Et nyt studie fra Syddansk Universitet og Færøernes Universitet viser, at motionsfodbold er en overraskende effektiv træningsform for 55-70-årige kvinder med prædiabetes, med markante positive effekter på en række markører for hjertekredsløbssundhed - også for kvinder, der ikke tidligere har spillet fodbold.
“Mere end 15 års forskning dokumenterer, at motionsfodbold er en effektiv hybridtræning med store samtidige effekter på hjertekredsløbssundhed, metabolsk sundhed og muskelskeletsundhed”, forklarer professor i Sport og Sundhed Peter Krustrup fra Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet (SDU).Denne konklusion understøttes af 3 nylige metaanalyser, som baserer sig på 31 videnskabelige studier. Imidlertid er det kun få af disse studier der har undersøgt effekterne af motionsfodbold på fitness og sundhed for kvindelige patienter.   


Motionsfodbold plus kostvejledning gav markant fremgang i hjertesundhedI et nyt studie anført af SDU-professorerne Magni Mohr og Peter Krustrup, blev effekterne af 16 ugers motionsfodbold på hjertekredsløbssundhed for 55-70-årige kvinder med prædiabetes sammenlignet med effekterne for en tilsvarende gruppe af mænd. Studiet blev gennemført på Færøerne med i alt 50 deltagere, 25 kvinder og 25 mænd, med en gennemsnitsalder på 60 år fra en færøsk kohorte med prædiabetikere.For begge køn blev effekterne af kostvejledning alene (kontrolgruppe) sammenligning med kostvejledning plus motionsfodbold i to gange en time om ugen i 16 uger (interventionsgruppe). Resultaterne af studiet er netop publiceret i det anerkendte arbejdsfysiologiske tidsskrift European Journal of Applied Physiology.“Vores studie viser, at motionsfodbold er en alletiders træningsform for patienter - også for 55-70-årige kvinder med prædiabetes. Kvinderne i fodboldgruppen oplevede en klinisk relevant forbedring i deres hjertekredsløbssundhed på bare 16 uger, med markante fremgange i både kondital, blodtryk, fedtprocent og kolesterol,” fortæller professor Peter Krustrup. 


Effekt på konditionen var større for kvinder end for mænd


Typisk viser forskningen, at effekter på fysisk form og sundhed er noget mindre for kvinder end for mænd, når træningsprogrammer med en given træningsfrekvens og -hyppighed, specielt når det gælder effekter på blodtryk og fedtmasse. Det var imidlertid ikke tilfældet i det nærværende studie.Professor Magni Mohr uddyber:

“Det er meget interessant, at både træningsintensiteten og træningseffekterne ved motionsfodbold var lige så store for kvinderne som for mændene, og effekterne på konditallet var endda større for kvinderne. Det viser tydeligt at midaldrende og ældre kvinder med prædiabetes kan have lige så stor gavn af at træne fodbold som mændene, selv de kvinder der aldrig har spillet fodbold før”.Relevant træning for diabetikere


“Resultaterne fra dette studie underbygger, at fodbold er effektiv medicin for patienter med livsstilssygdomme, uanset køn og alder. Og det faktum, at motionsfodbold giver bredspektrede effekter på fysisk form og sundhed, er super relevant for målgruppen af prædiabetikere og type 2 diabetikere på grund deres flerstrengede sundhedsudfordringer hjertekredsløbsmæssigt, metabolsk og skeletalt”, konkluderer Magni Mohr.Studiet har modtaget økonomisk støtte fra Det færøske Forskningsråd, Det færøske Fodboldforbund, og Diabetesforeningen på Færøerne. Forsøgsdeltagerne er rekrutteret fra en diabeteskohorte hos Afdeling for Arbejdsmedicin og Folkesundhed ved det nationale færøske hospitalssystem.


Fakta om studiets resultaterInterventionseffekter (Fodbold Fitness + kostråd) for kvinder og mænd: Kondital:  Kvinder: + 21±14% Mænd: + 11±12% 
 Systolisk blodtryk:  Kvinder: − 11.3±11.0 mmHg Mænd: − 10.8±13.0 mmHg
 Diastolisk blodtryk:  Kvinder: − 7.1±6.2 mmHg Mænd: − 7.3±11.8 mmHg
 Fedtprocent:  Kvinder: − 4 %-point Mænd: − 3 %-point
 Total kolesterol:  Kvinder: − 0.7±1.1 mmol/L Mænd: − 0.2±0.4 mmol/L
 LDL kolesterol:  Kvinder: − 0.5±0.9 mmol/L Mænd: − 0.2±0.3 mmol/L

Læs mere


Mohr M, Skoradal M-B, Andersen TR og Krustrup P, European Journal of Applied Physiology, 2019:

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00421-019-04188-5Krustrup P og Krustrup B, British Journal of Sports Medicine, 2018:

https://bjsm.bmj.com/content/52/22/1412.long


Kontakt


Peter Krustrup, Professor i Sport og Sundhed

Institut for Idræt og Biomekanik

Syddansk Universitet

E-mail: pkrustrup@health.sdu.dk

Tel: +45 2116 1530

Redaktionen afsluttet: 19.08.2019