Skip to main content

Strategimøde, Institut for Psykologi

Den 1. juni 2018 afholdte Institut for Psykologis medarbejdere det årlige strategimøde. Forud for heldagsmødet var der afholdt et antal brainstorm sessioner med en mindre arbejdsgruppe bestående af medarbejdere, institutleder samt en konsulent. Formålet var at lave en prioriteret liste til nye tiltag, som vi gerne vil have implementeret på instituttet.

Vi har tidligere valgt dette mere pragmatiske og 'hands-on approach' fremfor at skrive et langt strategidokument, som ingen læser. Efter strategimødet i 2016 har vi f.eks. implementeret "internships", som giver de studerende mulighed for at blive involveret i og få erfaring med forskning. Når man som studerende har været en "intern" kan det være et springbræt til at blive rekrutteret som studentermedhjælp eller selv efter kandidatuddannelsen som videnskabelig assistent eller Ph.D. studerende.

De overordnede prioriterede temaer denne gang var:

  • Instituttets strategiske profil;
  • Post-graduat uddannelse;
  • Studiemiljø;
  • Ph.D. kultur

Disse overskrifter er ret brede, og det kan være svært at bedømme hvad der ligger bag. Ift. instituttets strategiske profil var det et "service check" af vores profil. Er der overensstemmelse mellem den profil vi har og den profil vi gerne vil have? Har vi den rette ekspertise om bord for at kunne give de studerende den bedste mulige uddannelse eller er der huller der skal dækkes ift. rekruttering af nye medarbejdere? Hvordan profilerer vi os ud af til? Er vores hjemmesider i orden og vores forskningsprojekter gengivet både på dansk og engelsk? Er der noget der mangler?

Konkret er vi gået i gang med at få lavet en podcast med 1-2 studerende som fortæller, hvordan det har været at læse psykologi på instituttet. Derudover vil vi se på om vi på gangen i stuen kan lave et fotogalleri over ansatte på instituttet, så studerende og besøgende udefra kan se hvem vi er. Vi arbejder også på at lave retningslinjer for vores adjungerede professorer og lektorer, således at der er den størst mulige synergi både for instituttet men også de adjungerede som ofte er eksperter på deres område og ekspertise som vi har hårdt brug for. Herunder hører udveksling af studerende, Ph.D. studerende og ansatte mellem instituttet og deres institutioner, fælles forskningsansøgninger, samt state-of-the-art forelæsninger på uddannelsen etc.

Arbejdsmiljø både for vores studerende men også for ansatte ligger os meget på sinde. Nu har I psykologistuderende jo endelig fået lokaler til forbedring af studiemiljøet. Men vi vil også gerne se kritisk på det miljø som vi tilbyder vores Ph.D. studerende for at sikre at de ikke kun får de bedste faglige muligheder men også føler sig set og hørt og indgår i sammenhænge så man ikke føler sig helt alene. Hertil har vi bl.a. oprettet en journal club for Ph.D. studerende, hvor man læser og diskuterer artikler, men det fungerer også som et netværk både fagligt samt socialt. Er der mere der skal til? Det arbejder vi på i øjeblikket sammen med de Ph.D. studerende.

 

Redaktionen afsluttet: 10.09.2018