Skip to main content

Ph.D. med Corona på sidelinjen

En Ph.D. er en treårig forskeruddannelse, i form af et selvstændigt forskningsprojekt, der kan påbegyndes efter kandidatspecialet, og som munder ud i en skriftlig afhandling. Til sidst forsvares denne Ph.D. hvorefter der er fest og glade dage på fakultetet. Men hvordan ser hele processen omkring et Ph.D. forsvar ud, når Corona-situationen er med på sidelinjen?

Maria Louison Vang er en af de personer som i forbindelse med sit Ph.D. projekt er blevet påvirket i Corona-situationen. Hun skulle den 20/4 forsvare sit Ph.D projekt, som hun ligesom så mange andre havde set frem til. Projektet der er lavet i nært samarbejde med de Danske Børnehuse havde til formål at kortlægge forekomsten af sekundær traumatisering og udbrændtehed blandt danske Børneværnsansatte og at udvikle anbefalinger til hvordan disse tilstande kunne forebygges i de Danske Børnehuse. Læs mere om projektet her.

Maria Louison Vang Ph.D. med Corona på sidelinjenForsvaret skulle have været afholdt i Nordirland, hvor afslutningen normalt foregår som et lukket forsvar.  Corona-situationen satte dog en stopper for denne form for Ph.D. forsvar, og derfor blev det for Maria en lidt anderledes situation, end hvad hun ellers havde regnet med. Maria beskriver at hun skulle have været rejst til Nordirland for at forsvare Ph.D.’en på Ulster Universitet, hvorefter hende og hendes kæreste skulle have været på en rejse rundt i Nordirland i forbindelse med forsvaret, som de desværre blev nødt til at aflyse.

I stedet forsvarede Maria vellykket sit projekt via et Zoom-møde, hvorefter hendes kæreste overraskede hende med en lille fejring, hvor de tætteste venner og familie var inviteret. På trods af at det var nogle andre omstændigheder end man som Ph.D.-studerende håber at afslutte sin afhandling under, var Maria dog positivt overrasket over oplevelsen, og ville under omstændighederne hellere have Ph.D. forsvaret afsluttet digitalt i foråret, end at det skulle udskydes til efteråret, som var alternativet. Efter aflevering af Ph.D.’en har Maria været ansat som videnskabelig assistent og post doc på Videnscenter for Psykotraumatologi, Institut for Psykologi, hvor hun fortsat forsker inden for psykotraumatologi og sekundær traumatisering og udbrændthed blandt danske ansatte, samt brugen af de Danske Børnehuses anbefalinger til indsatser for børn og unge hvor der er mistanke om vold og overgreb.

Maria og Ida Haahr-Pedersen, som også har lavet Ph.D. som en del af CONTEXT-samarbejdet, har som supplement til de online Ph.D.-forsvar planlagt en åben forelæsning for at fortælle om resultaterne og fejre afslutningen med en reception som der er tradition for i Danmark. Denne dato er dog også blevet udsat grundet Corona-situationen, men interesserede kan kontakte Maria på mlvang@health.sdu.dk og modtage invitationen når en ny dato er fastlagt.

Redaktionen afsluttet: 26.05.2020