Skip to main content

Neuropsykologi som nyt valgfag

I foråret 2019 har Institut for Psykologi for første gang udbudt valgfaget neuropsykologi som seminar på sidste semester af bacheloruddannelsen. Hvis du er interesseret i hvordan faget er opbygget, og hvad det giver de studerende af muligheder, så læs med her, hvor neuropsykolog Anne Norup, der sammen med Malcolm Bang står for at planlægge indhold og organisering, giver et indblik i valgfaget.

Opbygningen af faget

Valgfaget er tænkt som en bred introduktion til faget neuropsykologi, hvor der snuses lidt til de forskellige områder indenfor klinisk neuropsykologi, da det på et enkelt modul selvfølgelig ikke er muligt at nå at dække hele området. Intentionen med faget er, at de studerende skal have mulighed for at se bredden i faget, hvor vi har udvalgt specifikke emner, som er centrale indenfor klinisk neuropsykologi, og som mange danske neuropsykologer arbejder med. Udgangspunktet er, at det skal være relevant for klinisk praksis i Danmark.

Valgfaget fungerer som et bachelorseminar, hvor der er lagt op til, at de studerende skal danne grupper, vælge emne og lave problemformulering til deres bachelorprojekt. De forskellige undervisere har på forhånd foreslået forskellige emner, som man kan skrive bachelorprojekt om. Disse emner er fra områder, som de forskellige undervisere selv har viden om og finder interessante. Herefter går de studerende i gang med at søge litteratur, idet der er lagt op til at lave bachelorprojektet som et systematisk review.

Et indblik i klinisk neuropsykologi

De studerende får indblik i apopleksi, hjerneskade, rehabilitering, børneneuropsykologi og den neuropsykologiske undersøgelse. Intentionen er, at de studerende får et indtryk af, hvor mange forskellige ting, man egentlig kan arbejde med som neuropsykolog.

Faget handler ikke så meget om basal neuroanatomi og hjernens funktion, idet de studerende allerede har fået en del undervisning i dette på B02-modulet kognitiv psykologi. Derfor er det klinisk neuropsykologi, der er fokus i valgfaget.

Fremtidsmuligheder for de studerende

Samtidig sætter underviserne fokus på vejen til at blive neuropsykolog. En tidligere SDU-studerende, som nu arbejder som neuropsykolog, har fortalt om hans erfaringer med neuropsykologi, forskning og frivilligt arbejde under studiet, og to Ph.d.-studerende har fortalt om praksisnære forskningsprojekter indenfor faget. En tidligere studerende, der nu arbejder på et forskningsprojekt, har fortalt om neuropsykologisk praktik og forberedelsen af et Ph.D. projekt.

De studerende har også hørt om specialistuddannelsen i neuropsykologi, og hvordan man bliver specialist i neuropsykologi. Vi har valgt at bruge tid på dette, da det som studerende godt kan være lidt diffust, hvad man egentlig ender med at kunne lave, når man er færdig. Så selvom dette selvfølgelig ligger et par år ude i fremtiden for de studerende, så har det alligevel været relevant at fortælle, at der findes et fagligt, neuropsykologisk selskab, hvor man også kan være medlem som studerende, og hvor der er en del kurser og møder.

Valgfaget neuropsykologi har derfor hele vejen igennem haft fokus på den brede indføring i fagets mange områder, og hvordan man som studerende selv kan forme sin uddannelse, praktik og sit arbejdsliv, hvis man er interesseret i neuropsykologi.

Redaktionen afsluttet: 18.03.2019