Skip to main content

Millionbevilling til hjertepatienter med depression og angst

Institut for Psykologi har fået en million kroner fra Hjerteforeningen til udvikling af bedre behandlingstilbud til hjertepatienter med depression og angst.

Når en patient får en blodprop i hjertet, kan det være det første symptom på iskæmisk hjertesygdom. For nogle patienter er det derfor en voldsom oplevelse og en svær begyndelse på et liv med kronisk sygdom. Når man har iskæmisk hjertesygdom er iltforsyningen til hjertemusklen reduceret, hvilket påvirker hjertets evne til at pumpe blod rundt i kroppen.

Cirka 20 procent af patienterne bliver depressive eller får angst og behandlingstilbuddene i dag er begrænsede.

- Vi er gode til at behandle patienterne fysisk, men der er ikke nok fokus på det mentale, mener Susanne S. Pedersen, professor i kardiovaskulær psykolog, institutleder på Institut for Psykologi på Syddansk Universitet og også ansat på Hjertemedicinsk Afdeling B, Odense Universitetshospital.

En stor sygdomsbyrde

Hun og kollegerne fra Institut for Psykologi har sammen med andre SDU-forskere i Dansk Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA), Mærsk McKinney-Møller Instituttet, DaCHE - Danish Centre for Health Economics, og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital sat gang i projektet eMindYourHeart, hvor de vil udvikle en internetbaseret behandling af depression og angst hos patienter med iskæmisk hjertesygdom som del af hjerterehabiliteringen. Til dette har de netop modtaget en bevilling fra Hjerteforeningen på en million kroner.

- Iskæmisk hjertesygdom og depression figurerer på listen over de top 10 sygdomme, som i 2020 forventes at udgøre den største byrde for vores sundhedssystem, fortæller Susanne S. Pedersen.

-Det er positivt, at vi har en national klinisk retningslinje, der anbefaler, at patienter med iskæmisk hjertesygdom skal screenes for depression, men trist at vi har ikke et behandlingstilbud, der er målrettet dem.

Den retningslinje, Susanne S. Pedersen henviser til, er den nationale kliniske retningslinje for hjerterehabilitering fra Sundhedsstyrelsen, der anbefaler, at patienter med iskæmisk hjertesygdom screenes for depression og angst og tilbydes behandling hvis screeningen er positiv. Idet man i hjerterehabiliteringen ikke har et behandlingstilbud, henvises patienter til egen læge.

Det vides ikke, hvad der sker efter henvisningen og om patienterne modtager den nødvendige behandling. Forskerne vil derfor undersøge, hvad der sker med patienter efter en henvisning samt effekten af et integreret tilbud om behandling for depression og angst i den nuværende hjerterehabilitering.

Potentiale på nettet

Brug af internetbaseret behandling for patienter med depression og angst har stort potentiale. Der er bevis for at internetbaseret behandling er ligeså effektiv som behandling, hvor psykolog og patient er i samme rum.

Internetbaseret behandling tilbydes oftest som et struktureret online program, hvor en psykolog understøtter behandlingen. Fordelene herved er, at patienter kan tilgå behandlingen når og hvorfra det passer dem.

Med bevillingen fra Hjerteforeningen på en million kroner kan forskerne komme videre med projektet og i næste fase inddrage patienter, der kan bidrage med deres erfaringer, så projektet forhåbentlig munder ud i en intervention eller en model, der kan bruges til bedre behandling fremover. Denne vil blive evalueret i flere studier efterfølgende.

Du kan læse mere om projekt eMindYourHeart her.

Redaktionen afsluttet: 03.07.2018