Skip to main content

Den nye årgang 2020

"Andre studieretninger AFLYSTE deres introuge, men Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet holdt fast – positivt for den sociale sammenhængskræft, mener studerende".


Vi er nået halvvejs igennem studieåret, og derfor har vi taget en snak med 2 studerende fra den nye årgang omkring omstillingen til universitets-livet. Vi afdækker i fællesskab med Mikkel Lange (sidefag) og Sidsel Meliza (førsteårs) blandt andet introugen, B01/B02, livet som sidefagsstuderende, og hvordan hybrid undervisning kan have sine styrker og svagheder.

Mikkel Lange  Sidsel Meliza

I sommers fik Institut for Psykologi en helt ny årgang studerende, som skulle erfare en lidt anderledes start på Syddansk Universitet. Med en introuge præget af Corona-restriktioner og et forbud om at tage på introtur virkede opstartsperioden svær at efterkomme ift. forrige årganges opstartsforløb. På trods af de hårde tiltag formåede de sociale tutorer at sammensætte en introuge, der kunne ryste årgangen sammen.

"Jeg var virkelig positivt overrasket. Vi lærte jo sindssygt mange at kende. Jeg syntes der var rigtig mange gode ideer til hvordan, du kan være sammen, uden at være helt oppe i hinandens ansigter". - Sidsel.

Mikkel, som er sidefagsstuderende, har oplevet introuger på både HA(jur.) og Samfundsfag, og har af denne årsag haft et andet sammenligningsgrundlag. Hvor der før har været "kys og kram" i forbindelse med en introstart, skulle der i denne sammenhæng tages mere Corona hensyn.

Mikkel, som også er ansat som instruktor på samfundsfag studiet, var positiv over at introugen faktisk blev afholdt. Samfundsfag havde nemlig aflyst sin introuge, hvilket var mærkbart blandt de samfundsfags studerende han underviste. Det har påvirket den sociale sammenhængskraft på den nye årgang samfundsfagsstuderende, når der sammenlignes med forrige årgange. Derfor var det en glædelig overraskelse, at Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet valgte at gennemfører den sociale opstart alligevel. Dette medførte nemlig muligheden for at lære sin årgang bedre at kende før det faglige startede, fortæller Mikkel glædeligt.

"Jeg ses stadigvæk regelmæssigt med mit hold fra introugen, og det er jo bare skide fedt, at have fået de her nye venskaber". – Mikkel.

Når det kommer til det faglige, så skal de fleste studerende der kommer fra den gymnasiale uddannelsesverden forinden tilvende sig nye udfordringer forbundet med universitetet. Dette gælder både en del yderligere læsningstid samt en del ekstra frihed vedrørende sin uddannelse. Dette har været en spændende proces for Sidsel, da interessen for psykologi har været der længe. B01 har også virket som en relevant opstartsmodul, der har dannet rammerne for de forskellige psykologiske felter. Sammenlignet med gymnasiet er det positivt, at der er mulighed for at fordybe og specialisere sig i et enkelt fag frem for mange på samme tid.

"Du skulle læse gamle tekster i historie og oldtidskundskab - det kunne jeg ikke finde relevansen i. Det er fedt at komme på universitetet - det hele har relevans for dig på den ene eller anden måde". – Sidsel.

Grundet den omstridte Corona-situation er det ikke nyt, at det meste undervisning er omlagt til digital undervisning. På B01 faciliterede de hybrid undervisning, hvor forelæserne live-streamede deres indhold til 2/3 dele af årgangen, hvori 1/3 kunne være med fysisk. Igennem et fremmødeskema kan de studerende finde rundt i, hvem der må møde fysisk op - og der er rift om pladserne. Så meget rift, at i tilfælde de ikke kan dukke op selv, faktisk videregiver deres plads til andre studerende igennem deres årgangs gruppe på Facebook. Live-stream har dog nogle ulemper mener Sidsel, da forelæsere der gestikulerer meget, taber pondus over denne digitale barriere. Tekniske problemer har også fyldt meget, hvilket til tider har kunne fjerne fokus fra det faglige og "tabe" de hjemmestuderende. Med overgangen til B02 er Zoom blevet det primære forelæsningsredskab, samt muligheden for fysisk fremmøde til deres statistik holdundervisning.

Opstarten som sidefagsstuderende på psykologi har været en smule anderledes. Fokus for den sidefagsstuderende, Mikkel Lange, har primært været på hans bachelor i samfundsfag. Sidefagsstuderende har også været nedprioriteret ift. at komme på de såkaldte fremmødeskemaer til fysisk undervisning. Dette har været fint nok mener Mikkel, da han trives godt med at være hjemme studerende. Derudover understreger Mikkel også vigtigheden i at første årgang får en god opstart:

"Det er vigtigt, især for de førsteårsstuderende, at de får den der følelse af at komme ud til undervisning – at være på campus. Det handler om at skabe den der "følelse" af, at man faktisk går på universitet. Får man ikke den, så er der også større sandsynlighed for at man falder fra". - Mikkel.

Igen i år har Institut for Psykologi på SDU faciliteret en 50/50 ordning på kvote 1 og kvote 2 ansøgere. Hvad dette helt konkret har betydet for dynamikken på årgangen, spurgte vi Sidsel.

Sidsel beskriver, at hun var nervøs i starten, da hun troede, at det var 80/20 fordeling og at studiet var præget af konkurrence og pres. Hun ville mene, at hun ikke kunne trives optimalt på et studie med en alt for præget konkurrence-kultur. Sådan var det dog overhovedet ikke. Tværtimod. Med 50/50 ordning føles det hele nemlig meget dynamisk. Umiddelbart vil hun påskrive fordelingen med en positiv effekt - at det altså ikke kun er dem, der får rene 12-taller, der kommer ind.

Tak til Mikkel Lange og Sidsel Meliza for en opfølgning på førsteårgang. Begge studerende glæder sig til at hele Corona-situationen er veloverstået, så de kan komme ud på SDU til en normal hverdag igen.

Redaktionen afsluttet: 21.01.2021