Skip to main content

8 millioner kroner fra Offerfonden til forskningsprojekter på Institut for Psykologi

Offerfonden har i 2017 uddelt 15 millioner kroner til forskning og Institut for Psykologi på SDU har modtaget over halvdelen af disse til fire spændende projekter.

Rikke Holm Bramsen, lektor og Nina Beck Hansen, adjunkt, har modtaget bevilling på 2,4 mio. kroner til et treårigt ph.d. forløb ved forskningsgruppen ThRIVE. Ph.d. projektet har til hensigt at afdække omfanget og karakteren af sårbarhedsfaktorer blandt voldtægtsramte. Projektet udføres i samarbejde med en række danske voldtægtscentre fra region Midt (Center for Voldtægtsofre, Aarhus Universitetshospital) og Syddanmark (Center for Voldtægtsofre, Odense Universitetshospital; Center for Voldtægtsofre, Sygehus Lillebælt).

Tonny Elmose Andersen, studieleder og lektor, har sammen med samarbejdspartnere fra Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, OUH og Syddansk Rygcenter fået en million kroner til at undersøge sammenhængen mellem traumer og forbrug af morfinpræparater ved rygsmerter. Dette i en kohortestudie med kroniske rygpatienter.

Sarah Bøgelund Dokkedahl, ph.d.-studerende ved Videnscenter for Psykotraumatologi, har fået 1,8 mio. kroner til projektet "Kvinder på krisecenter". Formålet er at undersøge, om et ophold på et krisecenter hjælper kvinder, som har været udsat for partner- og familierelateret vold. Dette gøres ved at se på symptomer på posttraumatisk stress, velbefindende og funktionsniveau ved en opfølgning tre måneder efter opholdet. Projektet udføres i samarbejde med Dannerhuset (Kbh), Kvindehjemmet på Jagtvej (Kbh) og Krisecenter Odense.

Ask Elklit, professor, modtager 2,2 mio. kroner til projektet "Når volden slår til". Formålet er at undersøge omfanget af akut stress forstyrrelse (ASD) og posttraumatisk stress forstyrrelse (PTSD) hos medarbejdere i psykiatrien, som har været udsat for arbejdsrelateret vold og trusler. I projektet undersøges, om der findes særlige risikofaktorer, risikoprofiler og hvordan symptomerne udvikler sig over tid. Projektet udføres i samarbejde med Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på OUH.

Redaktionen afsluttet: 19.12.2017